GECİKMİŞ KORD KLEMPLENMESİNİN VE KORDON SIVAZLAMASININ YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Öznur KÖRÜKCÜ, Gizem AVGÖREN
2.477 721

Öz


ÖZET

Umblikal kord gebelik süresince fetal gelişim için gerekli olan maddeleri plasentadan fetüse transfer eden, atık maddeleri yeniden plasentaya ileten mukoid kolektif dokuyla kaplı yapıdır. Doğumdan sonra umblikal kordonun ne zaman kesileceğiyle ilgili tam fikir birliği sağlanamamıştır, ancak son dönemlerde umblikal kordun geç klemplenmesinin bebek üzerine olumlu etkileri olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu geciktirilmenin uzun süreçteki etkileriyle ilgili daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır. Bu çalışmanın amacı gecikmiş kord klemplenmesinin ve kordon sıvazlanmasının yenidoğan üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Umblikal kord; fetal kan

 

ABSTRACT

The effect of delayed umbilical cord clamping and cord milking on health of newborn

Umbilical cord  that transfers which are necessary for fetal development to the fetus through the placenta , waste and re-transmitting structure covered with mucoid collective placenta tissue during pregnancy. After birth, when the umbilical cord will cut is not achieved full consensus on , but lately ,delayed clamping of the umbilical cord, emphasized that the positive effects on babies. There is a need to further study about this delay related to the effects of the long process. The aim of this study is to review of positive and negative effects of delayed cord clamping and umbilical cord milking on newborn.

Keywords: Umbilical cord;  fetal blood


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.