ANNELERİN DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Ayla Çapık, Tuğçe Sakar, Nurcan Yıldırım, Kübranur Karabacak, Mihriban Korkut
2.519 495

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin doğum şekline göre doğumdan memnuniyet durumlarının belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Erzurum’da kadın-doğum hastanesinde 1 Ekim 2014-1 Şubat 2015 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın örneklemini ulaşılabilen, çalışmaya katılmayı kabul eden, doğum sonu dönemde kendisinde ve bebeğinde herhangi bir komplikasyon olmayan 127 anne oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile doğum sonu ilk 48 saat içinde toplandı.

Bulgular: Vajinal doğum yapan annelerin %53.1’i 15-29 yaş grubunda, %50’si ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip ve %29.7’sinin ikinci gebeliğidir. Sezaryen doğum yapan annelerin %68.3’ü 15-29 yaş grubunda, %44.4’ü ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip ve %36.5’inin ikinci gebeliğidir.

Vajinal doğum yapan annelerin %87.5’i doğum şekillerinden memnunken, sezaryen doğum yapanların %57.1’i doğum şeklinden memnun değildir. Tekrar doğum yapma şansı olsa; vajinal doğum yapanların %79.7’si, sezaryen doğum yapanların %41.2’si vajinal doğum yapmak istediklerini belirtti.

Sonuç: Çalışma sonucunda vajinal doğum yapanların doğum şeklinden daha memnun oldukları ve sezaryen doğum yapanların önemli bir kısmının tekrar doğum yapma şansı olsa vajinal doğum yapmak istedikleri saptandı.

Anahtar kelimeler: Doğum şekli; vajinal doğum; sezaryen; memnuniyet; ebe
ABSTRACT
Determining the Satisfaction Levels of the Mothers According to Their Mode of Birth
Purpose: The purpose of this study is to determine the satisfactionfrom birth levels of the mothers

according to their mode of birth.
Method: This descriptive study was conducted between 1 October 2014-1 February 2015 in a maternity

hospital located in Erzurum. The sample group of the study consisted of the 127 mothers who were contacted, agreed to participate in the study and had no complication in their infants and themselves. The data were collected within the postpartum first 48 hours by using the questionnaire prepared by the researchers through face-to-face interview technique.

Results: 53.1% of the mothers giving vaginal birth were in the age group of 15-29 years, %50 had an educational level of primary school or below and 29.7% had their second pregnancy. The %68.3 of the mothers having cesarean delivery were in the age group of 15-29, had an education level of elementary level or below and %36.5 had their second pregnancy. While 87.5% of the mothers giving vaginal birth were satisfied with their mode of birth, 57.1% of the mothers having cesarean delivery were dissatisfied with their mode of birth. If there were another chance to give birth; 79.7% of those giving vaginal birth, 41.2% of those having cesarean delivery stated that they would like to give vaginal birth.

Conclusion: As a result of the study, it was found that those giving vaginal birth were more satisfied with their delivery method and a great part of those having cesarean delivery stated that they would like to give vaginal birth if they had another chance to give birth.

Keywords: Mode of birth; vaginal delivery; cesarean; satisfaction; midwife Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.28765

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.