DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Zümrüt Yılar Erkek, Türkan Pasinlioğlu
4.166 1.740

Öz


ÖZET

Doğum ağrısı, anneyi mekanik olarak yoran, stres ve anksiyeteye neden olan hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını arttıran bir olaydır. Ağrı ile mücadelede başarısız olunması; annenin tükenmesine sebep olarak, anne bebek etkileşimini zorlaştırmakta, doğum eyleminden alınacak mutluluğu engellemekte, doğum sonu konforu azaltmakta ve annenin diğer doğumlara yönelik tepkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum, doğum ağrısının kabul edilebilir veya gerekli olduğu düşüncelerini ortadan kaldırmış ve doğum ağrısının varlığı tedavi için bir endikasyon olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle doğumu ağrıdan bağımsız kılmak amacıyla çok fazla yol denenmiştir. Fakat doğum ağrısının azaltılmasındaki ilerlemelere karşın, ağrı kadınların tamamında belirgin olarak yönetilememiştir. Bu durum hem kadınları hem de bakım verenleri ağrının yönetiminde farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tamamlayıcı Tedavi yöntemleri kadınların ve sağlık profesyonellerinin son zamanlarda doğum ağrısıyla baş etmelerinde çok fazla tercih edilir duruma gelmiştir.

Bu derlemede konu ile ilgili kaynaklar taranarak doğum ağrısını hafifletmek amacıyla en sık kullanılan Tamamlayıcı Tedavi yöntemlerine yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm bireylere bakış sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tedavi yöntemleri; doğum ağrısı; ebe/hemşire

ABSTRACT

Complementary Treatment Methods Used for Labor Pain

Labor pain is an event that tires the mother mechanically, causes stress and anxiety, and increases the need for oxygen by hyperventilation. Failure at the competition with pain could complicate the mother-infant interaction, decrease or prevent the pleasure generated by giving birth, and decrease comfort levels after the labor and delivery. Labor pain can exhaust the mother and make her fear future labors. Thus, labor pain needs to be addressed, and many treatment methods have been tried.However, labor pain is not managed to a significant degree in all women.Thus, many mothers and health care workers have sought alternative medicine approaches for labor pain management, and many women and health care workers prefer such Complementary Treatment methods.

This review was prepared to provide especially healthcare workers to all individuals a description of the most frequently used Complementary Medicine treatment methods by making a literature review about complementary treatment methods  that are used for the management of labor pain.

            Key Words: Complementary Treatment Methods; Labor Pain; Nursing/Midwifery


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.09559

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.