JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE NAVİGASYON VE NAVİGATÖR

Filiz Ünal Toprak, Gülşen Vural
3.333 591

Öz


ÖZET

Kanser, bireyi ve ailesini bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan etkileyen, hastanın ve yakın çevresinde bulunan bireylerin yaşamını, beklentilerini ve değerlerini değiştiren bir hastalıktır. Kanserin tanı alma sürecinde şok etkisi yaşayan hasta, aynı zamanda tedavi ile ilgili randevularını planlamak ve tanıyı kabullenmek zorundadır. Hastaların bu zorlu kriz dönemine pozitif uyum sağlayabilmeleri ve içinde bulundukları durumu doğru algılayabilmeleri için, onlara rehberlik eden bir profesyonele ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu amaca ulaşmak için son yıllarda navigatör hemşire kavramı geliştirilmiştir. Amerika ve Kanada’da bazı kanser merkezleri hastaların bakım gereksinimlerini karşılayabilmek için Onkoloji Navigasyon Hemşiresi görevlendirmiştir. Onkoloji Navigasyon Hemşiresinin rolleri arasında hastalara tedavileri ile ilgili rehberlik etmek ve savunuculuk yapmak yer almaktadır. Onkoloji Navigasyon Hemşiresi bakımın daha kaliteli ve bütüncül verilmesini de sağlamaktadır. Navigatör hemşirenin önemli sorumluluklarından bir diğeri de diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaktır. Onkoloji alanında Navigasyon Hemşirelerinin bakıma katılmasının sonucunda; kanserin/kanser tedavisinin yan etkilerine ve komplikasyonlarına daha erken müdahale edilebilmektedir. Navigasyon Hemşireleri hastaların hastalık ile mücadele etme yeteneklerini olumlu etkileyen ve kanser semptomları konusunda hastalara yardım eden önemli sağlık ekibi üyeleridir.

Anahtar Kelimeler: Navigasyon; hemşire; kanser; bakım.

 

ABSTRACT

Navigation  in Gynecologic Oncology and The Roles of Nurse Navigator

Cancer is a disease affecting the individual and his/her family in terms of physical, emotional, social and economical aspects, and also changing the lives, expectations and values of the patient and his/her immediate people. The patient who is shocked during the process of cancer diagnosis has to both espouse the diagnosis and schedule own appointments related to treatment. Patients require a guiding professional to orientate positively and to perceive the situation correctly which they are in through this challenging crisis. The concept of nurse navigator has been developed in recent years to achieve this goal.  Some cancer centers in Canada and USA have commissioned oncology nurse navigators in order to meet the needs of care of cancer patients. The mission of oncology nurse navigator includes roles such as guiding patients related to treatment, and advocacy. Furthermore, oncology nurse navigator ensures the care given is more qualified and holistic. Another important responsibility of the nurse navigator is collaborating with the other health care workers. The participation of the oncology nurse navigator in the care leads to earlier intervention for complications and side effects of cancer/cancer treatment. Nurse navigators, affecting the abilities of the patients to fight with the disease positively and guiding them about cancer symptoms, are important members of health care team.

Keywords: Navigation; nurse; cancer; care.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.81386

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.