AMELİYATHANEDE HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIM KALİTESİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra Çevik Acar, Ümmü Yıldız Fındık
2.976 544

Öz


 

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, onkoloji hemşirelerinin ayaktan kemoterapi biriminde çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarını, direkt ve indirekt hasta bakım uygulamalarına ne kadar süre ayırdıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Bir ay boyunca kemoterapi uygulamalarında güvenlik ve kalite standartları çerçevesinde ayaktan kemoterapi biriminde yapılan tüm girişimler iki bağımsız gözlemci tarafından sürekli gözlem yöntemiyle, kronometre ile kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde, ortalama, ve bağımsız gözlemciler arası uyuma bakılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ayaktan kemoterapi biriminde bir vardiyada onkoloji hemşirelerinin  çalışma sürelerinin  %50.28’ini  direkt hasta bakımıyla ilgili işlere, %30.43’ünü   hasta bakımıyla direkt ilgili olmayan işlere, %1.23’ünü  servisle ilgili işlere  ve %18.06’sını da  kişisel işlere  ayırdıkları bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda onkoloji hemşirelerinin direkt hasta bakım uygulamaları için en çok süre harcadıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş örneklemesi; hemşirelik uygulaması; onkoloji hemşireliği.

 

ABSTRACT

Determining the lenght of oncology nurses allocation to patient care practices and other ınterventions in ambulatory oncology unit

Objective: This research was conducted to determine the behavior of women living in rural areas in terms of seeking healthcare in the event of vaginal discharge and the reasons that hindered their seeking healthcare.

Methods: The study was carried out in a rural area overseen by a community health center. Using the method of random sampling, 438 women participated in the study. Data were collected by the researchers using a data collection form inspired by a scan of the literature. Percentages, means and chi-square tests were used in the evaluation. 

Results: The mean age of the women recruited into the study was 32.1±8.2 and the majority was in the 25-29 age group. The percentage of women presenting at the health center was noticeably high but a portion of these women either never made use of or never completed the treatment recommended by the physician.   The reasons the women did not apply to the health center in the event of vaginal discharge were their thinking that the discharge would disappear by itself, economic rationales, lack of time, transportation difficulties, feeling embarrassed, household responsibilities, ignorance and the indifference of health professionals.

Conclusions: No significant relationship was found between the women's seeking health care and their ages, educational levels, working status, income levels, health insurance status, family type, age of marriage, age of first pregnancy and first delivery, or the number of pregnancies. There was a significant statistical difference observed between the groups in terms of their histories of miscarriage/abortion.  

Keywords:Health care seeking behaviour; vaginal discharge; rural population.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.90577

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.