ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN AYAKTAN KEMOTERAPİ BİRİMİNDE HASTA BAKIM UYGULAMALARINA VE DİĞER İŞLERE AYIRDIKLARI SÜRENİN BELİRLENMESİ

Rujnan Tuna, Ülkü Baykal, Emine Türkmen, Aytolan Yıldırım
2.183 493

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, onkoloji hemşirelerinin ayaktan kemoterapi biriminde çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarını, direkt ve indirekt hasta bakım uygulamalarına ne kadar süre ayırdıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Bir ay boyunca kemoterapi uygulamalarında güvenlik ve kalite standartları çerçevesinde ayaktan kemoterapi biriminde yapılan tüm girişimler iki bağımsız gözlemci tarafından sürekli gözlem yöntemiyle, kronometre ile kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde, ortalama, ve bağımsız gözlemciler arası uyuma bakılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ayaktan kemoterapi biriminde bir vardiyada onkoloji hemşirelerinin  çalışma sürelerinin  %50.28’ini  direkt hasta bakımıyla ilgili işlere, %30.43’ünü   hasta bakımıyla direkt ilgili olmayan işlere, %1.23’ünü  servisle ilgili işlere  ve %18.06’sını da  kişisel işlere  ayırdıkları bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda onkoloji hemşirelerinin direkt hasta bakım uygulamaları için en çok süre harcadıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş örneklemesi; hemşirelik uygulaması; onkoloji hemşireliği


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.36271

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.