TEMEL HEMŞİRELİK BECERİSİ EĞİTİMİNDE BİR YENİLİK: WEB TABANLI

Arzu Bahar
3.581 1.291

Öz


ÖZET

Günümüz dünyasında hayatın her alanında yer almış olan teknoloji eğitim amacıyla da kullanılmakta ve yeni eğilimleri ortaya çıkarmaktadır. 1800’lü yıllarda kullanılmaya başlanan, ilk olarak mektupla bazı derslerin eğitimi için kullanılan uzaktan eğitim, gelişen teknoloji ile beraber yenilenerek sırasıyla bilgisayar destekli uzaktan eğitim, e-learning, web tabanlı eğitim metotlarına dönüşerek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tıp ve sağlık eğitiminde geleneksel yöntemlerin artan ve değişen eğitim talebini karşılayamaması ve internetin kullanımının artışıyla, web tabanlı eğitim yöntemlerinden daha fazla yararlanılmaktadır. Elektronik bir ortamda eğitimin sürdürüldüğü bu eğitim yönteminin uzaktan eğitim modelleri içerisinde en sık tercih edilme nedenleri arasında internet teknolojisinin daha ulaşılabilir olması, iletişim yollarını desteklemesi ve farklı şartlar içinde bulunan bireylerin yararlanabilecekleri esnek bir yapıya sahip olması yer almaktadır. Son yıllarda teorik ve klinik beceri eğitiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hemşirelik eğitim programlarında bu eğitim yöntemin adı sıkça geçmektedir. Yurt dışında birçok hemşirelik eğitim kurumunda kullanılan bu yöntem, ülkemizde oldukça yenidir. Ülkemizde web tabanlı eğitim modelinin, web destekli hasta eğitimine olan etkisinin incelendiği çalışmalar var olmakla beraber bu yöntemin lisans düzeyinde verilen teorik bilgi ve klinik beceri eğitimi etkililiğine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu makale klinik beceri eğitiminde web tabanlı eğitimin içeriği, yararları, sınırlılıkları ile kullanımlarına ilişkin bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temel hemşirelik beceri; web tabanlı eğitim; uzaktan eğitim

 

ABSTRACT

An innavation in nursing basic skills education: Web based education

In today's World, technology is involved in every aspect of our lives and also is widely used for educational purposes and revealing new trends. Distance education was first introduced in early 1800s and was for students who wanted to learn through weekly mailed lessons. As the technology advanced, it progressed as well and was transformed into computer-aided distance learning, e-learning and web-based training, respectively. Traditional methods of medical and health education are not meeting the ever-increasing and ever-changing demands of the field. Owing to the increased use of the internet, more web-based healthcare training methods are being utilized. The education model employing the electronic media is the most commonly preferred distance education model due to several reasons such as easily accessible internet technology, supported communication sources and flexible structure to connect people from different locations. In recent years, because of the difficulties experienced in theoretical and clinical skills training in nursng education programmes, distance learning methods are more often mentioned around the academic circles.The distance education method in nursing education is being used in a number od institutions abroad; however, it is quite new in Turkey.In our country, there have been some preliminary studies done on the effects of web-based education model on web-based patient education. Unfortunately, there is very little longitudinal research in efficiency of undergraduate level education in therotical knowledge and clinical skills. In this article, we describe content, benefits and limitations and provide information on the uses of web-based training models.

Keywords: Clinical skills; web based education; distance learning


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.24118

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.