LOHUSA KÜLTÜREL ÖZELLIKLERI TANILAMA REHBERİ

Gulbu Tanriverdi
3.600 1.304

Öz


 

ÖZET

 

Türk halk kültürü’nde yeni doğum yapmış kadına “lohusa” denir. Çeşitli sosyo-kültürel yapılarda değişiklik gösteren lohusalık dönemi genellikle kırk gün olarak kabul edilir. Lohusalık dönemi, kadının ve bebeğin hastalıklara karşı savunmasız kaldığı ve korunması gereken bir dönem olarak algılanır. Bu dönem anne ve bebek için özel bir dönem olup her kültürde farklı uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı zararlı uygulamalar olup, lohusanın sağlığını tehdit eder niteliktedir.

 

Bu araştırmada, literatür doğrultusunda lohusalık dönemine yönelik kültürel uygulamaları tanımlamada  sağlık çalışanlarına yol gösterecek, 10 maddeden oluşan bir rehber oluşturulmuştur. Bu rehber geliştirilebilir, değiştirilebilir nitelikte olup ölçek değildir. Özellikle evde lohusa izlemi yapan hemşirelik ve ebelik lisans öğrencilerine yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Lohusalık; kültürel özellikler; rehber; hemşire; hemşirelik.

 

 

 

ABSTRACT

 

Guide for Identifying Cultural Features in Postpartum Woman

 

In Turkish culture, a woman who has just given birth is referred to as being “lohusa”. 40 days is generally time of confinement of a postpartum woman in various socio-cultural structures. It is perceived that the mother and the newborn remain vulnerable and must be protected against disease during the postpartum period. This time is considered a special period for both the mother and the newborn, each and every culture have different applications that the mother and newborn are subjected to. Some of these traditional practices are harmful and life threatening to the postpartum mother.

 

10 items were created in this study to guide healthcare workers in accordance with the literature of cultural practices during the period of confinement in this study. This guide can be improved, changeable, but it is not scale. The preparation in this study was specifically as a guide for nursing and midwifery undergraduate students for postpartum follow up in the home.

 

Key Words: Postpartum period; cultural features; guide; nurse; nursing.Anahtar kelimeler


Lohusalık;;  kültürel özellikler;;  rehber;;  hemşire;;  hemşirelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.19391

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.