BEBEKLERDE AŞI UYGULAMALARI SIRASINDA OLUŞAN AĞRIYI AZALTMADA EMZİRME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Münevver Erkul, Emine Efe
2.868 1.151

Öz


 

ÖZET

 

Bebeklerin erken dönemde oluşan ve tekrarlanan uyarıları hatırlamaları nedeniyle, daha sonra aynı uyarılarla karşılaştıklarında aşırı tepki verdikleri kabul edilmektedir. Sağlıklı bebeklerin ilk ağrı deneyimi aşı uygulamalarıyla olur. Bebeklerde rutin aşı uygulaması sırasında oluşan ağrı bir hastalık bulgusu olmadığından dolayı, ağrıyı azaltmak için nonfarmakolojik yöntemlerin kullanılması daha uygundur. Emzirme yöntemi aşı uygulamaları sırasında bebeklerin ağrılarını azaltmak amacıyla rahatlıkla kullanılabilir. Yenidoğanlarla bir iletişim yolu olan fiziksel dokunma/temas etme, aynı zamanda yenidoğanın sakinleşmesinde de önemli rol oynar. 

 

 Anahtar Kelimeler: Bebek, aşı, ağrı, emzirme, hemşire

 

 

 

ABSTRACT

 

Reducing Pain During Vaccination in Infants Breast-feeding Method are Used

 

Due to the repeated warnings and recall of infants in the early period, then they are considered to over-react when confronted with the same stimuli. The first applications of the vaccine in healthy babies will experience pain. During the implementation of routine vaccination of infants is a pain as there is no evidence of disease, non-pharmacological methods should be used to reduce the pain. Vaccination of infants during breast-feeding method can be used in order to reduce pain. Physical touch, which is a communication path to infants, also play an important role in the calm at the same time the newborn.

 

Keywords: Newborn, immunization, pain, breastfeeding, nurse

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.11159

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.