ADÖLESAN GEBELİK VE ADÖLESAN ANNELİK

DİLER AYDIN
10.289 4.984

Öz


ÖZET

            Adolesan dönemi bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle çocukluktan erişkinliğe geçişi olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı adölesan gebeler tarafından dünyaya getirilmektedir. Adölesan gebelikler, yüksek riskli gebelikler arasında yer almakta, anne ve bebek açısından önemli sosyal ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Adölesan döneminde gerçekleşen doğumlar sağlıklı nesillerin oluşmasında ve ülkelerin gelişmesinde önemli bir sorun oluşturduğundan günümüzde dikkatle ele alınması gereken toplumsal sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu makale ile adölesan gebeliklerin anne ve çocukları üzerindeki sonuçlarına dikkat çekilmek istenmiştir. Anahtar Kelime: Adölesan; gebelik; adölesan anne.   ABSTRACT Adolescence Pregnancy and Adolescence Motherhood             Adolescence period is accepted to be a transition period for the individual from childhood to adulthood with biological, psychological and social changes. According to the data of the World Health Organization, a great majority of the population is brought into the world by adolescent pregnant women in the developed and developing countries. Being one of the high-risk pregnancies, adolescence pregnancies might cause important social and health problems in terms of mother and baby. Since the births that occur during the adolescence period disable the formation of healthy generations and development of countries, they form one of the most important social problems that shall be approached carefully today. This paper aims to attract attention to the results of adolescence pregnancies on mother and children. Keywords: Adolescent; pregnancy; adolescent mothers.

Anahtar kelimeler


Adölesan; gebelik; adölesan anne.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babadağlı B. Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11(3): 96-105.

Başer M. Adölesan Cinselliği ve Gebelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4 (1): 50-4.

Breheny M, Stephens C. Youth or disadvantage? The construction of teenage mothers in medical journals. Culture, Health & Sexuality 2010; 12(3): 307–22.

Bulut S, Gürkan A, Sevil Ü. Adölesan Gebelikler. Aile ve Toplum Dergisi 2008; 4(13): 37- 44.

Çolak Ü. Türkiye’deki adölesan gebelikler. Eğitişim Dergisi 2012; 33(1):1-6.

Demirgöz M, Canbulat N. Adölesan Gebelik. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28(6): 947-52.

DeVito J. How Adolescent Mothers Feel About Becoming a Parent. J Perinat Educ. 2010; 19(2): 25

Dixon-Mueller R. Research issues in developing countries The sexual and reproductive health of younger adolescents WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland. 2011. p:26-9.

WHO. Early marriages, adolescent and young pregnancies. Report by the Secretariat. A 65/13. Geneva, Switzerland: WHO; 2012.

Edirne T, Can M, Kolusari A, Yildizhan R, Adali E, Akdag B. Trends, characteristics, and outcomes of adolescent pregnancy in eastern Turkey. International Journal of Gynecology and Obstetric 2010; 110(2):105-8

Keskinoglu P, Bilgic N, Picakciefe M, Giray H, Karakus N, Gunay T. Perinatal Outcomes and Risk Factors of Turkish Adolescent Mothers, J Pediatr Adolesc Gynecol 2007; 20(1): 19-24.

Letourneau NL, Stewart M, Barnfather AK. Adolescent Mothers: Support Needs, Resources, and Support-Education Interventions. Journal Of Adolescent Health 2004; 35(6): 509-25. Madazlı R. Adölesan Gebelikleri. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adölesan Sağlığı II 2008; 63: 51

Mangiaterra V, Pendse R, McClure K, Rosen J. Adolescent Pregnancy. MPS Notes World Health Organization 2008; 1(1):1-4.

Martins Mda G, dos Santos GH, Sousa Mda S, da Costa JE, Simqes VM. Association of pregnancy in adolescence and prematurity. Rev Bras Ginecol Obstet 2011; 33(11): 354-60.

Mason E. Guidelines for preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. Geneva, World Health Organization, 2011. p:1-8.

Öner S, Yapıcı G. Adölesan gebeliklere bakış. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2010; 8(1): 30-9.

Şen S, Kavlak O. Çocuk gelinler: Erken yaş evlilikleri ve adölesan gebeliklere yaklaşım. Aile ve Toplum Dergisi 2011; 7(25): 35-44.

Taner CE, Kırmızı DA, İriş A, Başoğul Ö. Adölesan gebeliklerin sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 2012; 27(1): 6-10.

Koç İ, Çağatay P, Adalı T. Doğurganlık, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2009. p.59-62.

Yıldırım Y, İnal MM, Tinar S. Reproductive and Obstetric Characteristics of Adolescent Pregnancies in Turkish Women, J Pediatr Adolesc Gynecol 2005; 18(4): 249-53.

Yıldızhan R, Kolusarı A, Edirne T, Adalı E, Erol Ş, Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z. Van Yöresinde Adölesan Gebeliklerin Analizi. Van Tıp Dergisi 2009; 16 (4): 124-7.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.