KADINLARIN TUTUKEVİNDE BULUNMALARININ GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARINA ETKİSİ

Pelin PALAS, Zekiye KARAÇAM
2.673 1.312

Öz


         Yöntem: Kesitsel olarak, olasılıksız örnekleme yöntemi ile belirlenen 100 kadın ile yapılan bu araştırmada, tutukevinde bulunan kadınların (n=50) genital hijyen uygulamaları tutukevinde bulunmayanlar (n=50) ile karşılaştırılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından konuya ilişkin literatürden yararlanılarak hazırlanan iki adet soru formu ile toplanmış; t ve ki-kare testleri ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada tutukevinde bulunmayan kadınların bulunanlara göre, daha fazla oranda normal vajinal akıntının özelliklerini bilmedikleri (%90.0’e karşı %72.0), son bir ay içinde anormal akıntı yaşadıkları (%58.0’e karşı %30.0) ve anormal akıntı durumunda daha düşük oranda hekime gittikleri (%14.3’e karşı %53.8) ve bu farkların da istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Yine istatistiksel olarak önemli şekilde, tutukevinde bulunan kadınların bulunmayanlara göre daha az oranda genital bölgelerini kuruladıkları (%64.0’e karşı,%92.0) ve doğru biçimde kuruladıkları (%15.6’a karşı %39.1);daha fazla oranda vajinal duş yaptıkları (%46.2’e karşı %38.5) ve menstruasyon sırasında yetersiz sıklıkta duş aldıkları (%78.5’e karşı %16.7) belirlenmiştir. Tutukevinde bulunan ve bulunmayan kadınların genitel bölgeyi temizleme şekli, tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı, iç çamaşırı değiştirme sıklığı, hijyenik ped kullanımı, ped ihtiyacını karşılayabilme, ped değiştirme sıklığı, ped değiştirme öncesi ve sonrası el yıkama ve menstruasyon sırasında duş alma şekli bakımlarından benzer özellikte oldukları bulunmuştur.

         Sonuç: Bu araştırma çalışmanın yapıldığı tutukevinde bulunmanın, kadınların bazı genital hijyen uygulamalarını olumsuz etkilediği sonucunu açığa çıkarmıştır. Sağlık çalışanları sağlık eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tutukevinde bulunan kadınların genital hijyen uygulamalarını geliştirebilir, kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı oluşturabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Genital; hapishaneler; hemşirelik bakımı; hijyen; kadın sağlığı.


Anahtar kelimeler


Genital; hapishaneler; hemşirelik bakımı; hijyen; kadın sağlığı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aytaç A. Kadınlarda Üreme Sağlığı Davranışlarının ve Geliştirilen Vajinal Akıntı Tanılama Formu (Vaft) İle Konulan Tanı Sonucunun Değerlendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(1):23-32.

Badawi K, El-Gilany A, El-Fedawy S. Menstrual Hygiene Among Adolescent Schoolgirls in Mansoura Egypt. Reprod Health Matters 2005;13(26):147–52.

Bartlett A Women in Prison: Concepts, Clinical İssues and Care Deliver. Psychiatry 2007; 6(11):444

Bekar M, Güler G, Güler N, Kocataş S. İlköğretim Okulu Kız Öğrencilerinde Menstruasyon Dönemi Hijyeni. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(6):135

Cottrell BH. Vaginal Douching Practices of Women in Eight Florida Panhandle Counties. J Obst Gynecol Neonatal Nurs 2006;35(1):24–33.

Demirbağ AC. Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Hijyenik Alışkanlıklarla İlgili Risk Faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(2):52-8.

Ege E, Eryılmaz G. Genital Hijyen Davranışları Envanterinin (Ghde) Geliştirilmesi. Anadolu Hemsire Sag. Bil. Derg 2005;8(3):67-75.

Ege E, Eğri M, Sunar B, Timur S, Zincir H. Women’s Douching Practices and Related Attitudes in Eastern Turkey. Japan Society of Obstetrics and Gynecology 2007;33(3):353-9.

Karataş N. Araştırmada Örnekleme. Erefe İ, Editör. Hemşirelikte Araştırma: İlke Süreç ve Yöntemleri. 1. Baskı. İstanbul: Odak Ofset; 2002. p.125-38.

Karatay G, Özvarış ŞB. Bir Sağlık Merkezi Bölgesindeki Gecekondularda Yaşayan Kadınların Genital Hijyene İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10(1):7-14.

Karaer A, Boylu M, Avsar AF. Vaginitis in Turkish Women: Symptoms, Epidemiologic – Microbiologic Association. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;1(21):211–5.

Marin MG, King R, Sfameni S, Graeme JD. Adverse Behavioral and Sexual Factors in Chronic Vulvar Disease. Am J Obstet Gynecol 2000;183(1):34-8.

Mashburn J. Etiology, Diagnosis, and Management of Vaginitis. Journal of Midwifery & Women’s Health 2006;5(1):423–30.

Yağmur Y. Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(5):325-30.

Zaitzow Ba. Women Prisoners and HIV/AIDS. J Assoc Nurses AIDS Care 1999;6(10):78-89.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.