Hemşirelikte Yaratıcılık Eleştirel Düşünme ve Bulguların Yorumlanması

Gülümser Dolgun, Semra Erdoğan
4.013 986

Öz


Özet

Araştırmalarda araştırmacının yorumlama yeteneği, araştırma konusunda yeterli bilgisi olmasının yanında kritik ve eleştirel düşünmeye sahip olma becerisine de bağlıdır. Bu makalenin amacı, araştırmacıların bulguların yorumlanmasını en anlamlı şekilde yapabilmeleri için yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünebilme özelliklerini, nasıl geliştirebilecekleri konusunda bilgilendirmektir.

Anahtar Sözcükler: Araştırma; bulguların yorumlanması; yaratıcılık; eleştirel düşünme.

ABSTRACT                                                                                                                                                  Creative and Critical Thinking in Interpreting Nursing Research Findings

The researcher’s interpretation ability, besides being dependent on an adequate knowledge of the research subject, is also contingent on the capacity for critical thinking. The purpose of this article is to provide some insight into how researchers can develop their creativity and critical thinking abilities in order to be able to more effectively interpret research findings.

Keywords: Research; interpretation of the findings; creativity; critical thinking.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.