Amiyotrofik Lateral Skleroz ve Hemşirelik Yönetimi

Naile ALANKAYA
4.828 993

Öz


ÖZET

Amiyotrofik Lateral Skleroz motor korteks, beyin sapı ve spinalkordtaki motor nöron hücre popülasyonunu etkileyen, etiyolojisi belirsiz nörodejeneratif bir bozukluktur.  Klinik bulgular etkilenen motor nöron alana göre değişmektedir. Başlıca bulgular yorgunluk, kas güçsüzlüğü, fasikülasyonlar ve hareketlerde koordinasyon bozukluğudur. Hastalık bireyin günlük yaşam aktivitelerinde değişik oranlarda bağımlılık oluşturabildiği, kalıcı sakatlıklara yol açabildiği için uzun süreli izlem, kontrol ve bakım gerektirmektedir. Amiyotrofik Lateral Skleroz özellikleri nedeniyle diğer kronik hastalıklardan daha fazla psikolojik etkilere sahiptir. Bireyin sosyal ve çalışma yaşantısı, seksüel fonksiyonları ve ekonomik durumunu içeren tüm yönleri değişmektedir. Hastalık ve kas atrofisine bağlı şekil bozukluklarının, sıklıkla anksiyete, depresyon, suçluluk ve benlik saygısında azalmaya yol açtığına ve bu etkenlerin de hastalığın etkinliğini artırabildiğine inanılmaktadır. Ayrıca ALS’li bireylerde fiziksel gereksinimlerin karşılanması son derece önemlidir. Hemşirelik girişimlerinin amacı, hastanın fiziksel güvenliğini sağlamak, anksiyete ve ajitasyonu gidermek, iletişimi iyileştirmek, bağımsızlığını ve öz bakım aktivitelerini desteklemek, sosyalleşme gereksinimlerini karşılamak, yeterli beslenmeyi sağlamak, uyku bozukluklarını gidermek, komplikasyonları önlemek, aileye destek olmak ve eğitmektir.

Anahtar Kelimeler: Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS); hemşirelik yönetimi; hemşirelik bakımı.

 

ABSTRACT

Amyotrophic Lateral Sclerosis and Nursing Management

Amyotrophic Lateral Sclerosis is a neurodegenerative disease of unknown etiology that affects the population of motor neurons located in motor cortex, brain stem, and spinal cord. Clinical findings vary depending on the motor neuron area that is affected. The primary findings are fatigue, muscle weakness, fasciculations, and lack of coordination of movements. The disease requires long-term monitoring, control, and care because of the fact that it may lead individuals to be dependent at varying rates in activities of daily living and may cause permanent impairment. Amyotrophic Lateral Sclerosis has more psychological effects than other chronic diseases owing to its features. The social and workinglife, sexual functions, and economic situation of an individual with ALS change dramatically. It is believed that deformations related to the disease and muscle atrophy frequently result in anxiety, depression,a sense of guilt, and lack of self-respect; and these factors may increase the effects of the disease. In addition,it is of quiteimportance to meet physical needs of the individuals with ALS. The main purposes of nursing interventions are maintaining physical security for the patient, overcoming anxiety and agitation, improving communication, supporting independence and self-care activities, meeting socialization needs, providing balanced nutrition, overcoming sleep disorders, preventing complications, and also supporting and educating the family.

Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS); nursing management; nursing care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.