Dünden Bugune Sağlık Mevzuatında Kadın Sağlığı Kapsamında Ana Çocuk Sağlığı Hemşirelik Hizmetleri

Kafiye Eroğlu, Gülten Koç
4.266 2.773

Öz


Küresel olarak yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamdaki değişimler ile bilim ve teknolojideki ilerlemeler ülkelerin sağlık politikalarına yön vermiş, beraberinde sağlık çalışanlarının rol ve sorumluluklarında da bazı değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Buna paralel kadın sağlığının geliştirilmesi, korunması, gerektiğinde tanı ve tedavisinin sağlanması ve rehabilitasyon hizmetlerinde   görev  alan hemşirelerin   rol ve sorumlulukları da değişmiştir.. Yaşanan bu değişim ve gelişime yönelik olarak her bir sağlık çalışanının görev, yetki ve sorumlulukları yasa ve ilgili mevzuatlarla güvence altına alınmaktadır. Bu makalede dünden bugüne ülkemizde verilen ana-çocuk sağlığı hemşirelik hizmetleri, sağlık mevzuatı kapsamında ele alınmış ve ana çocuk sağlığı hemşireliği felsefesine uygunluğu gözden geçirilerek önerilerde bulunulmuştur.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.