ANNELERİN GÜNLÜK YAŞAM YÜKÜ EMZİRMEYE ENGEL Mİ ?

Basak Demirtas, Banu Ergöçmen, Lale Taşkın
3.207 727

Öz


ÖZET

Amaç: Annelerin günlük yaşam yükünün emzirme davranışı üzerindeki etkisini anlamak amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada, 2005 yılında yapılan ve içerik analizi ile değerlendirilen nitel bir çalışmanın bulgularından yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, çocuk bakımına ve ev işlerine yönelik beklentiler ile özel yaşamın ve çalışma yaşamının birlikte yürütülme çabasının annelerin emzirme davranışını etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Gebelik ve taburculuk sırasındaki eğitimlere eşlerin katılımı, eğitimlerde emzirmeye devam etmenin güçlüklerini içeren pozitif ve gerçekçi bilgilerin verilmesi, ev-içi faaliyetlerin planlaması ve eşlerin sorumluluk paylaşımı gibi konulara yer verilmesi önerilmektedir. Hemşirenin, bütüncül bakım verebilmesi için, annelerin günlük yaşam yükünün emzirme davranışındaki rolünü anlaması gerekmektedir.  Anahtar Kelimeler: Emzirme; günlük yaşam yükü; hemşirelik.                 ABSTRACT Is Domestic Duties Barrier to Breastfeeding? Objective: This study aims to understand the effect of domestic duties on breastfeeding. Method: The findings of the qualitative research on breastfeeding conducted in 2005 were presented. Results: In this study, it was identified that the challenge for women to fulfill the working life along with the responsibilities of private life in which there are expectations for childcare and domestic duties, affect their breastfeeding behavior negatively. Conclusion: On the basis of these findings to assure husbands attend the teaching sessions during antenatal period and postpartum discharge was recommended. Moreover, for the teaching sessions, to give positive and realistic information, and information on planning domestic duties, and sharing responsibility with husband are among the recommended topics. In order to give nursing care with a holistic approach it is necessary for nurses to comprehend the effect of domestic duties on breastfeeding.    Key Words: Breastfeeding; domestic duties; nursing.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.