ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURAN FİZİKSEL VE CİNSEL ŞİDDET MAĞDURU KADIN OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEDİA SUBAŞI BAYBUĞA, ZÖHRE IRMAK, MELEK SERPİL TALAS, MUSTAFA BÜLENT SAVRAN
3.113 800

Öz


ÖZET

Giriş: Cinsiyete dayalı şiddet giderek artan bir hızda büyük bir halk sağlığı problemidir.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne başvuran fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadın olguları değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereçler ve Yöntem: Ocak-Aralık 2008 yılında Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne başvuran ve adına adli rapor düzenlenmiş 18 yaş üstü 218 fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadın olgu Mart 2010 yılında retrospektif olarak incelenmiştir. Veriler bir form ile toplanmıştır ve sayı-yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2008 yılında şiddet nedeniyle başvuran 218 kadın olgunun %84.4’ü fiziksel şiddete ve %17’si cinsel şiddete maruz kalmıştır. Fiziksel şiddet mağdurlarının  %89.7’sinde adli-künt yaralanmaları, cinsel şiddet mağdurlarının %46.2’sinde ırza geçilme/tecavüz saptanmıştır. Mağdurlarının %28.4’üne aile dışındaki bireylerin şiddet uyguladığı belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmada, adli makamlara şiddet nedeniyle başvuran kadınların çoğunun fiziksel şiddet mağduru olduğu belirlenmiştir. Toplumda şiddete maruz kalma riski olan kadınların hemşireler tarafından yakından izlenmesi önemlidir. Anahtar Kelimeler: Kadın; fiziksel ve cinsel şiddet;  adli tıp.   ABSTRACT Evaluation of Cases Involving Female Victims of Physical and Sexual Assault Reporting to The Muğla Forensic Medicine Department Introduction: Gender-based violence is an increasingly common public health concern. Objective: The aim of this study was to evaluate cases involving female victims of physical and sexual assault reporting to the Muğla Forensic Medicine Department. Methods: 218 physical and sexual assault cases involving women over the age of 18 reported to the Muğla Department of Forensic Medicine in January - December 2008 were identified retrospectively in March 2010. The data was collected using a form, and analyzed based on frequency. Findings: In 2008, of the 218 women who filed complaints at the Muğla Department of Forensic Medicine, 84.4% were subjected to physical assault, and 17% to sexual assault. 89.7% of the physical assaults involved forensic-blunt injuries, and 46.2% of the sexual assaults involved rape. It was seen that in 28.4% of assault cases, the perpetrators were not family members. Conclusion and Recommendations: It was determined that the majority of women reporting assault are victims of physical violence. In society, it is of great importance that women under risk of violence be followed closely by nurses.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.