BİR YATILI BÖLGE OKULUNDA AKRAN İSTİSMARI VE FARKINDALIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Satı BOZKURT, Ayşe AKBIYIK, Sevinç YÜZÜK, Nalan GÖRDELES BEŞER, Tülay SAĞKAL
3.803 1.053

Öz


Bu araştırmanın amacı, bir yatılı bölge okulunda ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında akran istismarı durumunu  ve akran istismarı konusunda yapılan farkındalık eğitiminin etkisini belirlemektir. 2008 yılı Mayıs ayında 112 öğrenci ile yürütülen, yarı-deneysel ve öntest-sontest tasarımlı olarak planlanan bu araştırmada elde edilen sonuçlar şöyledir: Öğrencilerin %24.1’i okuldayken, %26.8’i sınıftayken, %19.6’sı okul bahçesindeyken, %21.2’si yemekhanedeyken, %27.3’ü yatakhanedeyken, %24.1’i okul gidiş-dönüşlerinde kendisini duygusal olarak kötü hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %24.1’i haftada birkaç kez diğer öğrenciler tarafından fiziksel istismara maruz bırakıldığını, %46.4’ü son bir yıl içinde sözel ve fiziksel olarak istismara maruz kaldığını ve %44.2’si ise mağduriyetini hiç kimseye söylemediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin akran istismarı bilgi düzeyi ön test puanları 44.7±22.0 ve sontest  puanları 68.5±20.5’dir. Planlı eğitim sonrası öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Akran istismarı; öğrenciler; farkındalık; eğitim. 

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.