Hastaların su ve diğer sıvıları tüketme durumu

Nurcan Ertuğ
2.667 735

Öz


Araştırma, hastanede yatan hastaların su ve  diğer sıvıları tüketme durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde 379 hastayla yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan hastaların su ve  diğer sıvıları tüketme durumunu belirleme aracı ile toplanmıştır. Veriler Yüzdelik, Wilcoxon testi, Mann-Whitney-U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda hastaların hastane ortamında su ve diğer sıvıları yeterince tüketmedikleri belirlenmiştir. Hastalar hastane ortamında su ve diğer sıvıları yeterince tüketmeme ya da tüketememe nedeni olarak iştahsızlık ya da hareketsizlik nedeniyle sıvı tüketme ihtiyacını hissetmemeyi, ağrı, bulantı-kusma gibi şikayetleri, hastane imkanlarının istedikleri cinsten su ya da sıvıyı istedikleri zaman sunma imkanına sahip olmayışını ileri sürmüşlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastaların, su tüketiminin önemi konusunda bilgilendirilmesi ve hastaların su ve diğer sıvıları tüketmeleri konusundaki izlemlerin üzerinde hassasiyetle durulması, su ve diğer sıvıların tüketiminin teşvik edilmesi ve hastalara istedikleri cinsten sıvıyı istedikleri zaman sunabilmek için gerekli düzenlemelerde bulunulması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Vücut sıvıları; su tüketimi; sıvı tüketimi; yatan hastalar.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.