ÇOĞUL GEBELİK REDÜKSİYONU VE HEMŞİRENİN ROLÜ / Multifetal Pregnancy Reduction and the Nurse’s Role

Aytül Hadımlı, Ümran Sevil
2.488 557

Öz


ÖZET

Günümüzde yardımcı üreme tekniklerindeki hızlı gelişmeler, çoğul gebelik oranlarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Çoğul gebelik; yenidoğanda ve annede birçok komplikasyona neden olabilmektedir. Bu problemlerin önlenmesi için de son 20 yıldır fetal redüksiyon işlemi uygulanmaktadır. Çoğul gebelik redüksiyonu, çoğul gebeliklerde ortaya çıkacak komplikasyonların önlenmesi için fetüs sayısının azaltılması işlemidir. Fetal redüksiyon işleminin, maternal ve fetal sonuçlarına ilişkin ülkemizde ve dünyada birçok yayın bulunmakla birlikte konu ile ilgili hemşirelik yayını oldukça kısıtlıdır. Oysa kadın hastalıkları ve infertilite kliniklerinde çalışan hemşirelerin işlem öncesi ve sonrasında önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu makalede fetal redüksiyon kavramı ve işlemde hemşirenin rolü ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Fetal redüksiyon, hemşire

 ABSTRACT

Today, developments in assisted reproductive techniques have brought about an increase in the ratio of multifetal pregnancies. Multifetal pregnancy may cause complications that are observed in the neonate and the mother. To overcome these issues fetal reduction processes have been applied for the last 20 years. Multifetal pregnancy reduction is a method where the number of fetuses is reduced in order to prevent the complications observed in multifetal pregnancies. Although there are a multitude of publications both in our country and in the world in relation to the maternal and fetal consequences of fetal reduction process, the number of nursing publications on this issue is rather limited. However, the nurses working in gynecological diseases and infertility clinics have important responsibilities both prior to and following the process. In this context, the concept of fetal reduction and the role of nurses in this process have been discussed.

Keywords: Fetal reduction, nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.