IMPACT OF USING THE OMAHA SYSTEM OF PUBLIC HEALTH NURSING STUDENTS WORKING AT COMMUNITY HEALTH CARE CENTERS ON FAMILY HEALTH

Rukuye Aylaz, Nevzat Bilgin, Mehtap Omaç, Neşe Ulukoca
2.852 772

Öz


ABSTRACT

The aim of this study is to examine the appropriateness of the Omaha Classification System in identifying health service needs and relevant strategies for interventions by public health nursing students working at community health care centers. This study is a descriptive one aiming to determine nursing diagnose. The study sample included families receiving health services at four community health care centers in Malatya, as well as further diagnoses made during visits to their homes. Data were collected from 55 families with a total of 284 participants.. The most frequently identified problems by domain were psychological (44.3%). Interventions were provided most frequently for diagnoses in the physiological domain and included health teaching, guidance, and counseling. The Omaha System provides a standardized classification and evaluation framework for describing clients’ problems and nursing interventions. Results also indicate that the Omaha System provides a satisfactory tool for measuring client outcomes.

Keywords: Omaha System, community health service, standardized language

 ÖZET

Bu çalışmanın amacı; hemşirelik okulu, halk sağlığı hemşireliği öğrencilerinin sağlık ocağı çalışmalarında müdahaleleri için uygun strateji ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarının Omaha Sınıflandırma sistemine göre belirleyerek uygulanmasını değerlendirmektir. Bu çalışma hemşirelik tanılarının belirlenmesi için tanımlayıcı bir çalışma olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evreni Malatya merkezindeki 4 sağlık ocağına bağlı ailelerden oluşmuştur, ek olarak ailelere yapılan ev ziyareti sırasında da tanılar belirlenmiştir. Gönülü 55 aileden toplam 284 aile bireyine ulaşılmıştır. En sıklıkla görülen problem %44.3 fizyolojiktir. Fizyolojik tanılar için en sık uygulanan hemşirelik girişimleri sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlıktır. Omaha sistemi hastaların sorunlarının ve hemşirelik girişimlerinin tanımlanmasında standart bir sınıflama ve değerlendirme sağlar. Sonuçlar Omaha Sınıflandırma sisteminin hasta sonuçlarını ölçmede de iyi bir araç olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Omaha sistemi,  toplum sağlığı hizmetleri, standard dil

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.