ANNELERİN TUVALET EĞİTİMİ SIRASINDA KULLANDIKLARI YÖNTEMLER İLE 1-4 YAŞ ÇOCUKLARIN ALTLARINI ISLATMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hüsniye Çalışır, Safiye Özvurmaz, Emel Tuğrul, Muazzez Şahbaz
4.944 995

Öz


Bu çalışmanın amacı annelerin tuvalet eğitimi sırasında kullandıkları yöntemler ve bu yöntemlerin 1-4 yaş arasındaki çocukların gündüz ve gece altını ıslatma durumları ile ilişkisinin saptanmasıdır. Çalışma, Aydın il merkezinde Ekim 2006 – Haziran 2007 tarihleri arasında kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya randomize olarak seçilen 357 anne ve çocuğu alınmıştır. Çocuğun gelişimsel özelliklerini dikkate alarak tuvalet eğitimine başlayan annelerin çocuklarının gündüz (OR=0.275; %95 CI=0.090-0.842) ve gece (OR=0.391; %95 CI=0.212-0.720) altını ıslatma olasılığı daha az bulunmuştur. Eğitim sırasında ceza yöntemi kullanan annelerin çocuklarının gündüz (OR=4.626; %95 CI=1.877-11.403) ve gece (OR=5.362; %95CI=2.588-11.108) altını ıslatma olasılığı daha fazla bulunmuştur. Eğitim sırasında altı bezlenen çocukların gündüz (OR=4.290; %95 CI=1.651-11.149) ve gece (OR=5.109; %95 CI=2.901-8.998) altını ıslatma olasılığı daha fazla bulunmuştur. Bu çalışmada, annelerin tuvalet eğitimi sırasında seçtikleri yöntemler ile 1-4 yaş arasındaki çocukların eğitim sonrası gündüz ve gece altını ıslatma durumları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin, tuvalet eğitiminde çocuğun başarısını etkileyen faktörlerin farkında olmaları önemlidir. Ebe ve hemşireler, ebeveynleri, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren belirtiler ve eğitim sırasındaki uygun yaklaşımlar konusunda eğitmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet eğitimi; anneler; çocuk sağlığı; uyku sırasında altını ıslatma problemi; gün içinde altını ıslatma problemi; hemşirelik; ebelik.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.