ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİNİN MAKALE VE YAZAR ÖZELLİKLERİ

Ayla Ünsal, Serap Sökmen
13.749 2.714

Öz


Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi’nin makale ve yazar özelliklerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Bu tanımlayıcı-retrospektif araştırmada veriler Nisan-Ağustos 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Yayın hayatına 1998’de başlayan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi’nin 33 sayısındaki 400 makale, makale ve yazar özellikleri açısından incelenmiştir. Veriler sayı ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi’nde daha çok tanımlayıcı araştırmaların yer aldığı (%84.5), araştırmaların çoğunluluğunun akademisyenler tarafından yürütüldüğü (%97.1), yazarların çoğunlukla yardımcı doçent doktor olduğu (%30.5) ve farklı disiplinlerle yapılan çalışmaların çok az sayıda olduğu (%4.5) ve yayın başına ortalama 21 kaynağın kullanıldığı belirlenmiştir. Son yıllarda İngilizce kaynakların sayısının arttığı görülmüştür. Kaynaklar içerisinde dergi ve kitap kullanımı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik araştırması; yazarlık, makaleler; dergi makalesi.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.