KRONİK HASTALIKLARIN CERRAHİSİNDE BİLGİ GÜNCELLEME

Dilek Aygin
2.104 819

Öz


Kanıta dayalı tıp, sağlık bakımının etkinliğinin ve kalitesinin geliştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Son 10 yılda yapılan önemli çalışmaların sonuçlarına göre, preoperatif barsak hazırlığı, nazogastrik tüp kullanımı ve kademeli diyet gibi birçok geleneksel cerrahi bakım yaklaşımlarının gereksiz yere uygulandığı, hatta zararlı bile olduğu kanıtlanmıştır. Bu makalede kronik hastalıkların cerrahisinde perioperatif bakımda geleneksel uygulamalara göre araştırmalar sonucunda belirlenen güncel yaklaşımlardan bazıları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif yaklaşımlar, cerrahi uygulamalar, cerrahi bakım


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.