KARANLIKTA KAYBOLAN UMUTLAR

Ayşe KOYUN, Pınar ÇİÇEKOĞLU
2.211 903

Öz


Bu çalışma, “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi” kapsamında, Çankırı’da Romanların yaşadığı bir gecekondu bölgesindeki 6-18 yaş arasındaki sokakta çalışan çocuklar (n2=107) ve annelerinin (n1=48) sosyodemografik özelliklerini, sağlık durumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Veriler, Mart-Nisan 2007 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocukların yaş ortalamaları 12.02±4.0 olup, %48.6’sı kızdır. Üç ve üzeri çocuğa sahip olan ailelerin oranı %70.1, gecekonduda yaşayan ailelerin oranı %56.2 olarak tespit edilmiştir. Annelerin %37.5’inin okuma-yazma bilmediği, babaların çoğunun ilkokul mezunu olduğu ve yılın büyük bir bölümünde işsiz oldukları ortaya çıkmıştır. Çocukların %72.9’unun çalıştığı ve çalışan çocukların %42,3’ünün ailesinde başka bir çalışan çocuğun bulunduğu tespit edilmiştir. Okul yaşında olup, okula gitmeyen çocukların oranı %23.6’dır. Çocukların %8.4’ünün iş kazası geçirdiği, %96.3’ünün de sağlık güvencesinin olmadığı tespit edilmiştir. Ailelerin barındıkları mekanların %55.3’ü gecekondu olup, çoğunun fiziksel koşulları sağlık yönünden oturmaya elverişli değildir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.