Kontrasepsiyon Amaçlı Başvuran Kadınların Erkek Kontrasepsiyonuna Bakış Açısı

Gülfer DOĞAN PEKİNCE, Mehmet YILMAZER
2.349 746

Öz


ÖZET

Araştırmamız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve AÇS-AP (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması) merkezine kontrasepsiyon amaçlı başvuran fertil çağındaki evli kadınların, erkekte kullanılan kontrasepsiyon yöntemlerine bakış açısının ve yöntem kullanma tercih sebeplerinin saptanması ve erkek kontrasepsiyonunun yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların %53.3’ü erkeğe yönelik, %46.7’si kadına yönelik bir korunma yöntemi kullanmaktadır. Kadın korunma yöntemlerinden en fazla RİA tercih edilirken erkek korunma yöntemlerinden kondom tercih edilmiştir. Katılımcıların %54.4’ü erkek kontrasepsiyon yöntemlerinin yaygın olmadığını düşünmekte olup, bunun nedenini gebelikten korunma sorumluluğunun kadına yüklenmesine bağlamaktadırlar. Katılımcıların çoğu(%72.5) geri çekme yöntemini güvenli bulmamaktadır. Kondom kullananların %38.2’si kondomun cinsel isteksizlik yapmadığını belirtirken, çoğu(%61.8) yaptığını veya kısmen yaptığını belirtmelerine rağmen kullanmaya devam etmektedir.

  Anahtar Kelimeler; Aile Planlaması, Aile Planlaması Yöntemleri, Erkekte Kontrasepsiyon, Kontrasepsiyon, Kontraseptif Yöntemler

ABSTRACT

Women’s Opinion about the Men’s Contraception who Apply for Contraception

Our study was made at Afyon Kocatepe University Ahmet Necdet Sezer Training Hospital and Delivery Clinics, Afyon Zubeyde Hanım Gynaecology and Infantile Diseases Hospital and MIWFP (Maternity and Infantile Welfare Family Planning) centre, and conducted to determine women’s knowledge and opinion about the men’s contraceptive methods. 53.3% of women uses a contraceptive method while 46.7% of women’s husband use a contraceptive method. IUD(intra uterine device) is the most preferential contraceptive method in women while men prefer to use condoms.54.4% of the participants said that male contraception methods are not common, and they said that the reason of this case is the responsibility of contraception is on women Most of the participants,%72.5, coitus interruptus method is distrustful. Although 38.2% of condom users said that condom doesn’t cause  frigidity and most of them ,%61.8, said that condom causes frigidity they continue using condom.

        Keywords; Family Planning, Family Planning Methods, Men’s Contraception, Contraception, Contraceptive Methods.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.