KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ŞİDDETİ TANILAMADA ACİL HEMŞİRESİNİN ROLÜ

Tülin Yıldız
2.858 1.194

Öz


Kadına yönelik şiddet günümüzde yaygın olup, önemli fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilen bir toplum sağlığı problemidir. Şiddeti doğru tanılama, uygun bakım verme ve danışmanlık yapma kadına yönelik şiddeti önlemede ilk adım olabilir. Şiddetin görülme sıklığı, kadınları sağlık profesyonelleriyle sık sık karşı karşıya getirmekte, ancak olgularla bu kadar sık karşılaşıldığı halde istismara uğramış kadınlar, şiddet öyküsü aydınlatılmadan evlerine geri gönderilebilmektedirler. Sonuç olarak; acil servislerde hasta/yaralıyı ilk karşılayan ve hastaya bütüncül yaklaşımda bulunan sağlık personelinin hemşire olması nedeniyle acil hemşirelerine, kadına yönelik şiddeti doğru tanılama, şiddet mağduru kadını değerlendirme, ona danışmanlık yapma, uygun merkezlere yönlendirme ve en önemlisi şiddeti bir toplum sağlığı sorunu olarak görerek çözüm üretmede önemli roller düşmektedir.


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.