EKSTERNAL FİKSATÖR ÇİVİ BÖLGESİ BAKIMI

Rahşan Çam
2.730 4.130

Öz


ÖZET

Eksternal fiksatörler kırık tedavisinde ekstremite uzatmaları gibi bazı ortopedik cerrahi girişimlerde ve kemik iliği iltihabı ya da tümör nedeniyle kemiğin bir parçasının alınması gereken durumlarda kullanılan giderek artan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde dünya çapında birçok ortopedi-travmatoloji ünitesi kas-iskelet vakalarını ve yaralanmalarını eksternal fiksatörler ile tedavi etmektedir. İskelet bölgesine uygulanan çivilerin en önemli komplikasyonu çivi bölgesi enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonlar ağrı ve rahatsızlığa, ileri dönemlerde osteomyelite neden olabilmektedir. Bu yüzden stafilokok gibi antibiyotiklere karşı dayanıklı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları önlemek için çivi bölgesinin bakımının yapılması gerekmektedir. Bu yazı ortopedi ve travmatoloji kliniğinde çalışan hemşirelere eksternal çivi bölgesi bakımını uygulamalarında yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eksternal fiksatör, çivi bölgesi, bakım.

External Fixator Pin Site Care

                ABSTRACT

External fixers are a kind of treatment increasingly used in some orthopedic surgical attempts such as extremity extensions in fracture treatment  and in the case of taking a part of the bone due to the osteomyelitis or tumor. Today, most of the orthopedy – traumatology units treat the skeletal muscle cases and injuries by external fixers. The most vital complication of the pins which have been applied in the skeletal site is the pin site infection. These infections might cause ache and disease and osteomylite in the next period. Therefore in order to avoid the infections caused by microorganisms resistant to antibiotics like staphylococcus the pin site care is a must. This text aims to guide the nurses have been working in traumatology clinic in the external pin site applications.

                Keywords: External fixator, pin site, care.

 

 


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.