HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Mehtap CÜRCANİ, Mehtap TAN, Sibel KÜÇÜKOĞLU
1.696

Öz


ÖZET

 

Araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve bu davranışları etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren anket formuyla, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan ortalamasının orta düzeyde olduğu, en yüksek puan ortalamasının kendini geliştirme, en düşük puan ortalamasının egzersiz alt boyutundan alındığı saptanmıştır. Cinsiyet, sınıf, sigara kullanma durumu ve öğrencilerin kaldıkları yerle sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ve alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Bu sonuçlar doğrultusunda; gelecekte sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacak hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi, kişisel ve çevresel olumsuzlukların tespiti ve en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik öğrencileri


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.