HEMŞİRELERİN ENTERAL BESLENME İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA VE KAYITLARININ İNCELENMESİ

Nurcan Uysal, İsmet Eşer, Leyla Khorshid
7.892 1.639

Öz


                  Bu çalışma, hemşirelerin enteral beslenen hastalara yönelik uygulama ve kayıtlarının  incelenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma bir üniversite hastanesinin beyin cerrahi, nöroloji ve dahiliye kliniklerinde 26 hemşire (%86.6) ile yürütülmüştür. Veriler literatüre dayalı olarak geliştirilen “Gözlem Formu” ile hemşireler iki gün gözlenerek  toplanmıştır.

            Gözlemlerin tümünde hemşirelerin; beslenme setini günlük olarak değiştirdikleri, düzenli olarak beslenme tüpününün yerini ve rezidüel miktarı kontrol ettikleri ve beslenme tüpünden ilaç verdikleri belirlenmiştir. Ancak, yapılan gözlemlerin %15.5’inde hemşirelerin beslenme tüpünü güvenli bir şekilde sabitlemedikleri, %20.2’sinde rezidüel volüm ölçülen enjektörün üzerine günlük tarihi yazmadıkları, %15.5’inde enjektörü yıkamadıkları belirlenmiştir. Gözlemlerin %9.5’inde hemşirelerin beslenme tüpü takılış tarihini, %23’ünde beslenme seti değişim tarihini, %63.5’inde beslenme tüpünün dışarıda kalan uzunluğunu ve tümünde beslenme tüp numarasını kayıt etmedikleri belirlenmiştir.

Kliniklerde hemşirelerin kullanıma yönelik enteral beslenme bakım rehberinin oluşturulması önerilmiştir.  The Examination Of The Practices And Records Of The Nurses For Patients Feeding EnteralThis is a descriptive study carried out to analyse the practices and records of the nurses for patients feeding enteral. The research was conducted with 26 nurses (%86.6) in brain surgery, neurology and internal medicine clinics in a university hospital. The data were collected by means of “Observation Form” improved, through by observing nurses two days.It was determined that The nurses changed set of feeding on a daily, controlled residual  volume before feeding and provided medication through the tube in all observations. However, it was stated that 15.5% of the observations didn’t securely fix the feeding tube by nurses, 20.2% of the observations didn’t write diary date on the measured residual volume injector and 15.5% of  the observations didn’t wash the injector. It was determined that 9.5% of the observations didn’t write the date of inserted feeding tube, 23% of the observations  didn’t record the change date of set feeding, 63.5% of the observations didnt record out the lenght of the feding tube and all of the observations  didn’t record number of feding tube.It recommended that enteral feeding care guidelines created  for  nurses use in the clinics.Keywords: Enteral feeding, nursing care, nursing records.   

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.