KULAK AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN EVDE BAKIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLME DURUMU

gülay altun uğraş, Deniz Öztekin, Nevin Kanan
2.124 561

Öz


Kulak ameliyatı sonrası hastaların evde bakım konusunda bilgilendirilme durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, İstanbul’daki iki devlet hastanesinin Kulak Burun Boğaz Servislerinde, Temmuz-Ekim 2007 tarihleri arasında mastoidektomi, timpanoplasti, stapedektomi ameliyatı olan 117 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, yüzdelik değerler ile belirtildi. Hastaların yarısından fazlasının evde bakım konusunda bilgilendirildiği çalışmada, çoğunluğunun bu bilgiyi hekimden aldığı, bilgi almak istenilen sağlık profesyonelinin büyük bir oranda hekim olduğu saptandı. Sözlü bilgilendirmenin yazılı materyale oranla ön plana çıktığı izlenen çalışmada, sıklıkla ilaç kullanımı konusunda ve ameliyat sonrası bir hafta/daha fazla bir süre boyunca başın ıslatılmaması ve saç yıkanmaması, banyo yapılmaması gerektiği hakkında ve pansuman uygulamalarına ilişkin bilgi verildiği saptandı. Bilgilendirildiğini belirten hasta sayısı yarıdan fazla olmakla birlikte, hastalara verilen bilginin literatürde önerilene oranla oldukça sınırlı olduğu ve hastalara yazılı materyal verilmediği, hemşirelerden çok hekimlerin evde bakıma dönük bilgilendirme sürecinde daha aktif rol aldıkları izlendi.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.