3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN HASTANEYE YATIŞA KARŞI DAVRANIŞSAL TEPKİLERİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ANNELERİN ANKSİYETE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / Examination of the Effect of Education About 3 to 6 Years Old Children’s Behavioral Reaction of the

Zümrüt Başbakkal, Sibel Sönmez, Nesrin Şen, Figen Işık Esenay
3.646 1.665

Öz


ÖZET
Araştırma, akut bir hastalık nedeniyle 3-6 yaş grubu çocuğu hastaneye yatırılan annelere
çocuğun hastanede yatışa karşı davranışsal tepkileri konusunda verilen planlı eğitimin annelerin
anksiyete düzeyi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır.
Araştırmanın kontrol grubunun verileri 15.09.2003 – 15.02.2005 tarihinde, deney
grubunun verileri ise 15.02.2005 – 15.06.2006 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesi iki
Sağlık Bakanlığına Bağlı Araştırma ve Eğitim Çocuk Hastanesi Servislerinde araştırmacılar
tarafından toplanmıştır. Annelerin anksiyete puan ortalamaları incelendiğinde deney grubu
annelerin eğitim öncesi durumluk anksiyete puan ortalaması 43.57±7.58, kontrol grubu annelerin
hastaneye yatış durumluk anksiyete puan ortalaması 43.73±4.03 bulunmuştur. Eğitim sonrası
deney grubu annelerin durumluk anksiyete puan ortalaması 43.23±6.07, klinik tanıtımı sonrası
kontrol grubu annelerin durumluk anksiyete puan ortalaması 41.37±4.90 olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak, çocuğun kliniğe yatırılmasının annelerin anksiyete düzeyini arttırdığı,
annelere hastaneye yatış sonrası çocuklarda gözlemlenebilecek davranış değişikliklerine yönelik
eğitimin, annelerin anksiyetesini azaltmakta etkili olmadığı klinik hakkında bilgi verilmesinin
annelerin anksiyetesini azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastaneye yatma, Çocuk, Davranış değişiklikler, Anne anksiyetesi

 

ABSTRACT
Examination of the Effect of Education About 3 to 6 Years Old Children’s Behavioral Reaction of the Hospitalization On Mothers Anxiety Levels
This semi-experimental research was performed because of the given explanation about
the children behavioral reaction about the hospitalization to mothers whose 3 to 6 years old
children hospitalized an acute illness, how to effect their anxiety levels. Data was collect from one
University Hospital and two Health Ministry Research and Educational Children Hospital clinics.
Control group data was taken from 15.09.2003 to 15.02.2005, test group data was taken from
15.02.2005 to 15.06.2006.
Examine to before listening voice records mothers average state anxiety score test groups
mothers 43.57±7.5843.57±7.58, control group mothers 43.73±4.03 was found. After listening
voice record mothers average state anxiety score test groups mothers 43.23±6.07, control group
mothers 41.37±4.90 was found. Examine to mothers’ average trait anxiety score, control test
mothers was 52.97±8.58; control group mothers was 50.93±5.81.
As a result of this study hospitalization of a child raises mother’s anxiety level. Giving
education about children post hospitalization behavior changes not reduction mothers’ anxiety but
introduces the clinics and given explanation about hospital and clinics reduced mothers’ anxiety.

Keywords: Hospitalization, Child, Behavioral changes, Mothers anxiety


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.