CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARINDA KADINA AİT HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ ÖRNEĞİO

Fatma Banu Karakoyunlu, Selma Öncel
2.741 1.256

Öz


ÖZET
Cinsellik insan yaşamının temel unsurlarındandır. Yaptığımız, dokunduğumuz her şeyde,
doğumdan ölüme kadar, insan kişiliğinin derinliğinde her şeyinde vardır. Bu nedenle hemşireler
hastaların bireysel cinselliklerinin biyolojik, psikolojik, spiritüel, sosyokültürel ve etik yönleri ile
ilgilenmeye gereksinim duyarlar. İnsanın cinselliğinin bu yönlerinin ihmal edilmesi veya yanlış
belirlenmesi hemşireler tarafından hemşirelik tanılarının uygulanmasını tehlikeye atabilir.
Cinsellik üzerine iki hemşirelik tanısı bulunmaktadır. Bunlar cinsel fonksiyon bozukluğu ve cinsel
örüntülerde değişimdir. Sorunu olan hastaların anlaşılabilmesi ve yardım edilebilmesi için
hemşire, tedavi ilkelerinin farkında olmalı ve farklı disfonksiyonları bilebilmelidir. Bunun için
hemşirelik bakım süreci çok önemlidir. Cinsellikle ilgili bir sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz
olduğunda, hemşire cinsel fonksiyonlardaki değişimlerle ilgili olarak rehberlik yapmada
beklentileri karşılamada eşsiz bir pozisyondadır.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel fonksiyon bozukluğu, hemşirelik süreci, hemşirelik
tanıları

 

ABSTRACT
About Sexual Dysfunctions an Example to Nursing Care Process Belong to Woman
Sexuality is a fundamental component of human life. It is a profound and all-inclusive
aspect of human personality, present from conception until death and touching everything we are
and do. Thus, nurses need to consider the biological, psychological, spiritual, sociocultural, and
ethical aspects of patients' individual sexuality. The omission or faulty identification of these
aspects of human sexuality by nurses can jeopardize the implementation of (NANDA) nursing
diagnoses. There are two nursing diagnoses on human sexuality. These are sexual dysfunction and
altered patterns of sexual function. to be able to understand and help those patients with problems,
the nurse must be knowledgeable of the different dysfunctions and cognizant of the principles of
treatment. Nursing care process is therefore very important. The nurse is in a unique position to
provide anticipatory guidance relative to altered pattern sexual function when the problem is an
inevitable.

 

Keywords: Sexuality, sexual dysfunction, nursing process, nursing diagnosis


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.