DOĞUM AĞRISINI HAFİFLETMEDE KULLANILAN TENSEL UYARILMA YÖNTEMLERİ

Salime Mucuk, Mürüvvet Başer
3.498 1.969

Öz


ÖZET
Doğum ağrısını azaltmak için nonfarmakolojik yöntemler tarih boyunca kullanılmıştır.
İntradermal su enjeksiyonu, transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, dokunma ve masaj, soğuk ve
sıcak uygulama, hidroterapi gibi nonfarmakolojik yöntemler doğum ağrısının kontrolünde
kullanılmaktadır. Ancak literatürde bu yöntemler üzerinde sınırlı derecede durulmakta ve kadın
doğum ünitelerinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunlarla ilgili daha fazla çalışmaya
gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Doğum ağrısı, doğum ağrısı yönetimi, nonfarmakolojik yaklaşımlar

 

ABSTRACT
Corporeal Stimulation Methods Used for Pain Relief in Labor
Nonpharmacologic measures to reduce labor pain have been used throughout history.
Nonpharmacologic methods such as intradermal water blocks, transcutaneous electrical nerve
stimulation, touch and massage, heat and cold therapies, hydrotherapy etc. are used for
management of labor pain. But these methods have received limited attention in the literature and
are not commonly available to women in maternal care units. They require further studies.

Keywords: Labor pain, labor pain management, nonpharmacologic approaches


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.