KANSERLİ BİREYLERDE FONKSİYONEL DURUMUN ÖNEMİ

Hicran Aydın Bektaş, Nuran Akdemir
1.995 1.450

Öz


ÖZET
Kanserli bireylerde hastalığa ve tedavi yöntemlerine bağlı olarak görülen semptomlar
fonksiyonel durumu olumsuz etkiler. Bu makalede fonksiyonel durum kavramı, fonksiyonel
durumun değerlendirilmesi, kanserli bireylerde fonksiyonel durumun önemi, hemşirelerin
fonksiyonel durumu değerlendirmedeki rolleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Durum, fonksiyonel durumun önemi, kanser

 

ABSTRACT
The Importance of Functional Status in Person with Cancer
The symptoms of cancer and its treatment affects functional status in person with cancer.
This article is about functional status concept, the assessment of functional status, the importance
of functional status in individual’s who have cancer, nursing tasks in the assessment of functional
status.

Keywords: Functional Status, the importance of functional status, cancer


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.