AMELİYAT SONRASI AĞRIDA HEMŞİRELİK BAKIMI

Funda Büyükyılmaz, Türkinaz Aştı
4.572 3.188

Öz


ÖZET
Ağrı, bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri’ni bağımsız olarak sürdürebilmesini ve yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkileyen, yalnızca ağrıyı yaşayan birey tarafından tanımlanabilen
subjektif bir kavramdır. Ameliyat sonrası dönemde de en önemli hasta yakınmalarından biri olan
ameliyat sonrası ağrı ise; cerrahi travma ile başlayan, giderek azalan ve doku iyileşmesi ile
sonlanan akut bir ağrıdır. Ameliyat sonrası ağrıda hemşirelik bakımının temel amacı; bireyin bir
hemşirelik model/kuramı doğrultusunda tanılanarak, bireye özgü planlanan farmakolojik ve
nonfarmakolojik girişimlerin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ameliyat sonrası ağrı, hemşirelik bakımı, hemşirelik süreci,
yaşam modeli

 

ABSTRACT
Nursing Care of Postoperative Pain
Pain is a subjective concept adversely affecting the individual to maintain his/her Daily Life
Activities and life quality independantly and that can be only defined by individual suffering from
the pain. At the postoperative period, postoperative pain one of the most important patient
complains is an acute pain starting with surgical trauma, lessening gradually and ending by the
tissue recovery.The essential aim in nursing care of postoperative pain is to do patient assessment
with nursing model/theroy. Furthermore pharmacologic and non-pharmacologic nursing
interventions that included individual plan are to implementation and evaluation.

Keywords: Pain, postoperative pain, nursing care, nursing process, living model


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.