İNTİHARLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Münire Temel
2.524 1.164

Öz


ÖZET
İntihar, biyolojik, genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin kompleks bir
etkileşimi sonucu meydana gelen, önemli bir halk sağlığı sorunudur. İntihar girişiminde bulunan
bireylerin bakımında görev alan sağlık profesyonelleri arasında, hemşirenin aktif ve önemli bir
rolü vardır. Hemşire, her türlü intihar düşünce ve girişimini ciddiye almalı ve ipuçlarını
değerlendirmelidir. Bu hastalara yaklaşımda empati kurabilmek, anlayışlı ve objektif davranmak,
umut ve güven vermek son derece önemlidir. Bu makalenin amacı, hemşirelerin intihar riski
bulunan bireyleri tanıması, gereksinimlerini belirlemesi ve uygun bakımı sağlamasına katkıda
bulunmaktır.

Anahtar kelimeler: İntihar riski, intiharı önleme, hemşirelik bakımı

 

ABSTRACT
The Responsinbilities of Nurse for Preventing Suicides
Suicide which occurs because of a complex interaction of suicide, biological, genetic,
psycological, social, cultural, and environmental factors is an important public health problem.
Among health profosseional people who have a duty which is caring for people who have an
attempt to suicide, nurse has an important and active role. Nurse must take seriously every kind of
suicide thought and attempt and assess the clues. While approaching to patients, to be able to
empathy with the patients, to treat them sensitively and objective, to inspire confidence and give
hope to them are extremely important.The goal of this article is to contribute nurses to cognize
individuals who have suicide risk, determine their needs, provide suitable care for them.

Keywords: Suicide risk, preventing the suicide, nursing care


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.