CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNİN TARİHÇESİ

Fatma Eti Aslan
5.270 1.794

Öz


ÖZET
Cerrahi hemşireliğinin insanlık tarihi içindeki gelişiminin ilk yaralanan insanla başladığı
söylenebilir. Bu kadar eski bir geçmişte çok fazla mesleki kültürel miras ve kilometre taşı
oluşmasına karşın, genç meslektaşlarımızın olağan yoğunluk işinde geçmişi irdeleyemedikleri de
bir gerçektir. Oysa bir an için durup geçmişe bakmak, bugüne nasıl geldiğimizi öğretir, geleceğe
ışık tutar. Bu gerçekten yola çıkılarak bu makalede tıbbın tarihsel sürecinde cerrahi/cerrahi
hemşireliğinin gelişimi, cerrahi hemşireliğinin temellerini atan ve gelişimini sağlayan kilometre
taşları ele alındı.

Anahtar kelimeler: Cerrahi, cerrahi hemşireliği, tarihçe

 

ABSTRACT
History of the Surgical Nursing
It says that surgical nursing has begun to improve with first person who was injured in
ancient history. In spite of many professional improvement in this history, young professional
colleagues are usual busy so that they can not research the history. Although looking to history for
a moment learns to us how we came to today and it shed light on the future.
Starting from this truth, it was discussed that surgery/surgical nursing improvement and founders
of the surgical nursing of medicine process at the history in this article.

Keywords: Surgery, surgical nursing, history


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.