COMPARISON OF THE PROBLEM SOLVING SKILLS WITH FEELING AND EXPRESSION OF ANGER IN NURSING STUDENTS

Arzu Yıldırım, Papatya Karakurt, Rabia Hacıhasanoğlu
1.841 827

Öz


ABSTRACT
This research is a descriptive study and relation seeker to comparing the problem solving
skills of the nursing students in Erzincan University School of Health and their feelings of anger
and statements. The context of the research consists of 150 nursing students. The research data of
was gathered between 2-6 May 2005 using an information document including descriptive feature
of the students and Problem Solving Inventory Form-A, State Trait Anger Scale. Data was
analyzed using the percentage test Pearson Correlation, variance, and the analysis of Kruskall
Wallis, Mann-Whitney U test. Findings indicated that a significant relationship was not detected
between the problem solving skills scores of the students and their scores of anger and expression
(p>0.05).

Keywords: Problem solving, expression of anger, nursing student

 

ÖZET
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Öfke Duygusu ve İfadelerinin
Karşılaştırılması
Bu araştırma Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin
problem çözme becerileri ile öfke duygusu ve ifadelerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı ve
ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini toplam 150 hemşirelik öğrencisi
oluşturmuştur. Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren bilgi formu ve Problem Çözme Envanteri
Form-A, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği kullanılarak 2-6 Mayıs 2005 tarihleri arasında
araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelik, t testi, Pearson korelasyon,
Kruskall Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirme
sonucunda öğrencilerin problem çözme beceri puanları ile öfke duygusu ve ifadesi puanları
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Anahtar kelimeler: Problem çözme, öfke duygusu, hemşirelik öğrencisi


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.