ALZHEİMER HASTASI VE AİLELERİ İLE İLETİŞİM

Gül Ünsal Barlas, Nevin Onan
3.117 1.579

Öz


ÖZET
Alzheimer, yaşlılık ve öncesi en çok görülen bunama nedenlerinden biri olup genellikle
sinsi başlayan, ilerleyici olan ve zihinsel işlevlerde, bellek, yargılama, algılama ve soyut
düşünmede ağır yetersizliklerin söz konusu olduğu bir beyin hastalığıdır.
Hastalarda fiziksel sorunların yanı sıra, sıklıkla donukluk ve ilgi kaybı, dolaşma,
oryantasyon bozukluğu, ilgi odağı olma isteği ve düşkünlük, öfke ve saldırganlık gibi davranış
sorunları ile kişisel bakım, beslenme ve eliminasyon ile ilgili sorunlar görülür.
Alzheimer tanısı konmuş hastanın davranışlarında bozulma ve yaşamını tek başına
sürdüremeyecek duruma gelmesi aile içi rollerde değişime neden olarak aile bireylerini olumsuz
etkiler ve bu bağlamda hastanın aile desteğine gereksinimi vardır. Hastanın tanı, tedavi ve bakım
giderleri aile için yük oluşturabilir. Aile bireylerinde kronik yorgunluk, öfke, çatışma, sosyal çevre
kaybı ve depresyon gelişebilir. Hastanın ailede yarattığı bu sıkıntılar iyi bir hasta aile ilişkisi,
sosyal ve ekonomik destek ve uygun başa çıkma yollarını kullanmakla azaltılabilir.
Bu makale, alzheimer hastası ve ailesi ile iletişim üzerine odaklanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Alzheimer hastası ve aile, hemşire, iletişim.

 

ABSTRACT
Communication with Alzheimer Patients and Their Family
Alzheimer, responsible of the majority of dementia cases before and during old ages, is a
progressive and mostly insidious brain disease, involving major deficiencies in mental functions,
memory, reasoning, perception and abstract thinking.
Patients suffer from physical as well as behavioral disorders such as dullness and loss of
interest, wandering, orientation problems, wish of being the focus of attention and dependence,
anger and aggressive behaviors. Problems in self-care, nutrition and elimination are other
disorders often seen with this patient population.
Behavioral disorders and dependence in sustaining life that patients with diagnosed
Alzheimer consequently present result in changes in roles within the family. These changes have
negative impact on family members, when the patient is in need of their support. Costs incurred by
diagnostic procedures, treatment and care are other potential factors that create burden on family
members. Besides, family members may develop chronic fatigue, anger, conflicts, loss of social
environment and depression. These problems caused by the patients for family members may
impair the means of using a good patient-family relationship, social and financial support and
proper coping methods.
This article focuses on the communication among Alzheimer patients and members of
their families.

Keywords: Alzheimer patients and families, nurse, communication


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.