GÜVENLİ İSTİHDAMIN ÖNEMİ

Hatice Ulusoy
2.280 1.167

Öz


ÖZET
Yapılan araştırmalarda, güvenli hemşire istihdamının sağlık hizmetlerinin ve hemşirelik
bakımının kalitesini belirleyen önemli faktörlerden birisi olduğu kanıtlanmıştır. Güvenli istihdam,
hasta bakım gereksinimlerinin ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına olanak sağlayacak
uygun sayı ve nitelikte hemşirenin her zaman mevcut olması şeklinde tanımlanmaktadır.
Hastanelerde güvenli hemşire istihdamı sağlanması durumunda; mortalite oranları düşmekte,
hastanede kalış süreleri kısalmakta, hasta ve hemşire memnuniyeti artmakta, hastalara verilen
bakım ve hizmetin kalitesinde iyileşme görülmekte, istenmeyen olayların meydana gelme riski ve
sıklığı azalmakta, tüm bunların sonucunda maliyet azalmaktadır. Bu makalede güvenli hemşire
istihdamının önemi ve yararları tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Güvenli istihdam, hemşirelik

 

ABSTRACT
The Importance of Safe Staffing
It is proved that safe staffing is one of the important factors which effects the quality of
nursing care and the health services provided. Safe staffing described as an appropriate number
of staff, with a suitable mix of skill levels, is available at all times to ensure that patient care needs
are met and that safe working conditions are maintained. In hospitals safe staffing is associated
with lower inpatient mortality, shorter hospitals stays, and higher patient and nurse satisfaction.
The literature demonstrates that there is a relationship between nurse staffing levels and quality of
patient care. Researches also show a reduction in adverse events and health care costs when nurse
staffing levels are adequate for the level of patient care required. In this paper the importance and
advantages of safe staffing will be discussed.

Keywords: Safe staffing, nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.