CHARACTERISTICS OF DYSMENORRHEA SITUATIONS OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS

Tülay Yılmaz, Saadet Yazıcı
2.337 1.215

Öz


ABSTRACT
Dysmenorrhea is a common health problem of women and this pain gives difficulty to
many women for carrying out their daily activities.
The present study was carried out to determine the dysmenorrhea frequency and the
methods used to cope with dysmenorrhea of the Nursing and Midwifery students of Istanbul
University Bakirköy College of Health (I.U.B.C.H).
All the students of I.U.B.C.H (204 midwifery and 142 nursing students) participated in
the study. The data to determine the dysmenorrhea complaints and the methods to cope with
dysmenorrhea were collected by a questionnaire containing 39 questions. SPSS statistics
programme was used to analyse the data. The results were given as percentages and chi-square.
According to the results of the study, dysmenorrhea complaints were reported by more
than the half (54%) of the Nursing and Midwifery students of I.U.B.C.H. The most frequent
complaints were tiredness-weakness; and pain killer pills, bed rest and local heat compressions
were used to cope with these complaints. There was a significant relation (p<0.05) between first
menstruation age and length of menstruation. No significant relation was found between
menstruation order and dysmenorrhea (p>0.05).

Keywords: Dysmenorrhea, pain during menstruation, menstruation disorder, coping with
pain

 

ÖZET
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Dismenore Özellikleri
Dismenore (ağrılı adet) kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunudur ve bu ağrı bir çok
kadını günlük aktivitelerinden alıkoymaktadır.
Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik-Ebelik
Bölümü öğrencilerinin dismenore sıklığını ve dismenore ile başa çıkmada kullandıkları yöntemleri
tanımlamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin tamamı
(ebelik 204, hemşirelik 142) alınmıştır. Öğrencilerin dismenore şikâyetlerini ve baş etme
yöntemlerini belirlemeye yönelik veriler 39 sorudan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Sonuçlar yüzdelik ve Kikare
ile ifade edilmiştir.
Araştırmada elde edilen verilere göre; İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek
Okulu ebelik-hemşirelik öğrencilerinin yarısında (%54.0) dismenore şikayeti saptanmıştır.
Dismenore ile birlikte en sık yorgunluk-halsizlik şikayetlerinin olduğu, bu şikayetlerle baş etmede
ise ağrı kesici hap, yatak istirahatı ve lokal sıcak uygulama yöntemlerini kullandıkları
belirlenmiştir. Ayrıca dismenore ile ilk adet yaşı ve menstruasyon süresi arasında anlamlı ilişki
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Adet düzeni ile dismenore arasında ise anlamlı ilişki
bulunamamıştır ( p>0.05).

Anahtar kelimeler: Dismenore, adet sırasında ağrı, menstrual düzensizlikler, ağrı ile
başetme


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.