KÜLTÜRLERARASI (ÇOK KÜLTÜRLÜ) HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

Ayla Bayık Temel
5.882 11.132

Öz


ÖZET
Son 50 yılda hemşirelikte kültürlerarası bakım kavramı yeni bir disiplin olarak ortaya
çıkmıştır ve giderek ilgi görmektedir. Farklı kültüre sahip hemşireler, benzer biçimde farklı
kültürel özellikleri olan bireylere, ailelere ve toplum gruplarına bakım verirler. Hemşirelik bakımı,
bakım alan bireyin kültürel özelliklerinden etkilenir. Bunun yanı sıra, hemşirenin kültürü de
planladığı bakım girişimlerini biçimlendirir, hemşirelik bakımını etkiler. Bu makalede
kültürlerarası hemşirelik bakımının amacı, önemi, bu bakıma karşıt görüşler ve engeller
açıklanmıştır. Hemşirelerin kültürlerarası bakımı nitelikli biçimde verebilmeleri açısından,
kültürlerarası hemşirelik eğitiminde yararlanılacak kuramlara kısaca değinilmiştir. Hemşirelik
eğitim programlarının kültürlerarası bakım yaklaşımı ile düzenlenmesi için eğitim yöntemlerine
örnekler verilmiş, öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası hemşirelik eğitimi, eğitim yöntemleri, hemşirelik
eğitimi

 

ABSTRACT
Transcultural Nursing Education
For the last 50 years, transcultural nursing care has evolved as a new discipline. Nurses
having different cultural bacgkrounds, take care for the individuals, families and diverse cultural
groups. Nursing care is affected by the cultural characteristics of the individual. In addition to
that, nursing care is also affected and shaped by the nurses’ own cultural characteristics. The
article summarizes the aim, importance and obstacles of transcultural nursing care and
contraversary views on this disipline. In order for the nurses to give quality transcultural nursing
care, theories that could be applied in teaching transcultural nursing have been summarized
briefly. Samples of educational strategies, methods and recommendations have been given in
order to reorganize nursing education programs with a transcultural approach.

Keywords: Transcultural nursing education, teaching methods, nursing education


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.