HASTALARIN PSİKOSOSYAL TEPKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nazmiye Kocaman
3.788 2.964

Öz


ÖZET
Hastalıklar kişinin yaşamında yaygın, zorlayıcı, erken deneyimlerdir ve hem objektif, hem
subjektif boyutları vardır. Hastanın hastalıkla ilgili subjektif deneyimini anlamak psikososyal
boyutun anahtarıdır. Çoğu hasta için hastalıklar stres yaratan bir durum olarak algılanır.
Hemşireliğin hareket alanı sağlık problemlerinin kendisi değil, sağlık problemlerine kişinin
tepkisidir. Hastalığa psikososyal tepkiler, hastanın psikolojik bütünlüğünü korumak için açığa
çıkan tüm kognitif, emosyonel ve davranışsal yanıtları içerir. Hastanın hastalığa psikolojik
yanıtını karakterize etmede doğru tek bir yol yoktur. Benzer hastalığa sahip hastaların tepkileri
birbirinden farklıdır ve tepkileri etkileyen birçok faktör vardır. Bu tepkiler, fiziksel hastalığın
özelliklerine, hastanın bireysel özelliklerine, çevrenin özelliklerine göre şekillenir. Hemşirenin,
fiziksel bir hastalıkla karşılaşan kişinin bu tepkilerini tanıyabilmesi ve etkileyen faktörleri bilerek
hastayı değerlendirmesi, gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunabilmesi için ilk basamaktır.
Bu yazıda, fiziksel hastalık stresine emosyonel ve davranışsal yanıtların önemli
göstergeleri olarak hastalık algısına, kişilik tipine, savunma mekanizmalarına, baş etme biçimine
yer verilerek bireysel sübjektivitenin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel hastalık, psikososyal tepki, hastalık algısı, baş etme,
hemşirelik.

 

ABSTRACT
Factors that Affected of Psychosocial Reactions of Patients
Illnesses are common and coercive experiences, which include both subjective and
objective dimensions. Understanding the patients’ subjective experience is the key to the
psychosocial dimension. For most patients, illnesses are perceived as stressful events. The
standpoint of nursing is not the illness itself but the individuals’ reaction to health problems.
Psychosocial reactions to illness include all cognitive, emotional and behavioral responses that
aim to maintain psychological integrity. There is no one correct way to characterize psychological
responses to illness. Reactions of individuals with similar illnesses are different and there are
varieties of factors that affect these reactions. These reactions shape according to the
characteristics of the physical illness, patients personal characteristics and characteristics of
environment. The assessment of the nurse to recognize factors that affected and these reactions
are the first step in engaging necessary nursing intervention.
The importance of individual subjectivity is emphasized in this paper through the
placement of coping styles, defense mechanisms, personality types, and the appraised meaning of
illness as central mediators of the behavioral and emotional responses to the stresses of physical
illness.

Keywords: Physical illness, psychosocial reactions, illness perception, coping, nurses.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.