CRUSH SENDROMU TEDAVİ VE BAKIMI

Dilek Aygin, Işık Atasoy
2.678 1.490

Öz


ÖZET
Crush Sendromu veya travmatik rabdomiyoliz, deprem gibi doğal afetler veya savaş gibi
olaylar sonucu felakete uğrayan kişilerde gelişebilen ciddi bir klinik durumdur. Crush
Sendromuna eşlik eden en önemli semptomlardan birisi hiperpotasemidir. Böyle hastalar için esas
olan derhal IV sıvı replasmanı tedavisine başlanmasıdır. Bu tedavinin akut renal yetmezlik
gelişmesini önlemede ve prognoz üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Hemşirelik bakımı da bu
hastalar için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Crush Sendromu, hemşirelik bakımı, ilk yardım

 

ABSTRACT
Crush Syndrome Therapy and Care
Crush Syndrome or traumatic rhabdomyolysis is a serious and epidemic clinical case that
develops among casualties of earthquakes or other catastrophic events. Hyperpotassaemia is one
of the main symptoms that accompanies crush syndrome. It is essential that immediate IV volume
replacement treatment be initiated for such patients,which is known to positively affect prognosis
and help prevent the development of acute renal failure. Nursing care is very important for these
patients.

Keywords: Crush Syndrome, nursing care, first aid


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.