MALNÜTRİSYONA BAĞLI POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Ümran Dal
2.330 1.736

Öz


ÖZET:
Cerrahi ya da hastalıklar stres cevabını artırarak protein-kalori malnütrisyonuna neden
olmaktadır. Malnütrisyon, postoperatif iyileşmede gecikmeye ve komplikasyonlara, hastanede
kalma süresinin uzamasına ve morbidite, mortalite oranlarında artmaya neden olur. Hemşire
multidisipliner ekip ile birlikte, malnütrisyonu olan hastanın, değerlendirilmesi ve bakımında,
beslenme tedavisi ve komplikasyonların önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, beslenme bozukluğu, postoperatif komplikasyonlar,
hemşirelik bakımı.

 

ABSTRACT
Postoperative Complications Dependent on Malnutrition and Nursing Care
Surgery or illness promote a stress response, resulting in protein-calorie malnutrition.
Malnutrition is cause delayed postoperative recovery and complications, longer hospital stays and
increased mortality and morbidity. The nurse plays a critical role in the ongoing assessment and
care of the malnourished client, while collaborating with the multidisciplinary team to provide
nutritional therapies and prevent complications.

Keywords: Malnutrition, nutritional disorders, postoperative complications, nursing care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.