İNMELİ BİR OLGUNUN YAŞAM MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Papatya Karakurt, Mağfiret Kaşıkçı
3.712 3.966

Öz


ÖZET
İnme veya serebrovasküler olay, serebral damarların emboli veya serebrovasküler
hemoraji ile tıkanması, damarların zarar görmesiyle normal beyin damarlarını etkileyen iskemiyle
sonuçlanır. İnme, Amerika’da (kalp hastalıkları ve kanserden sonra) ölüm nedenleri arasında
üçüncü sırada yer almaktadır. Kadın ve erkeklerde eşit olarak bulunan inmenin, 75 yaşından
sonra insidansı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, hasta, yaşam modeli, bakım planı

 

ABSTRACT
Examining a Stroke Case According to The Living Model
In stroke or cerebrovascular accident, the cerebral vessels are occluded by an embolus or
cerebrovascular hemorrhage, resulting in ischemia of the area of the brain normally perfused by
the damaged vessels. Stroke is the third most common cause of death in the United States
(preceded by heart disease and cancer). Stroke is found equally in men and women, with a greatly
increased incidence after age 75.

Keywords: Stroke, patient, living model, care planning


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.