HEMŞİRELER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILI HASTA EĞİTİM MATERYALLERİNİN OKUNABİLİRLİĞİNİN SAPTANMASI

Nurten Kaya, Hatice Kaya
2.310 737

Öz


ÖZET
Bu çalışma hemşireler tarafından geliştirilen yazılı hasta eğitim materyallerinin
okunabilirliğini saptamak amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem
grubunu İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü hemşirelik bölümündeki yüksek lisans ve
doktora tezlerinin içeriğinde bulunan ve tezlerin araştırmacıları tarafından geliştirilen 20 yazılı
hasta eğitim materyali oluşturmuştur. Söz konusu yazılı hasta eğitim materyallerinin okunabilirlik
dereceleri SMOG ve Flesch okunabilirlik formülleri ile hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına
alınan yazılı hasta eğitim materyallerinin SMOG skoru 12.85±1.09, Flesch skoru ise 49.74± 18.64
olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre hemşireler tarafından geliştirilen yazılı hasta eğitim
materyallerinin okunması kolay değildir. Diğer yandan elde edilen okunabilirlik skorları bu
konuda yapılmış araştırma sonuçlarına benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, yazılı hasta eğitim materyalleri, hemşirelik.

 

ABSTRACT
A determining of The Readability of Written Patient Education Materials Designed by
Nurses
This descriptive study was designed to explore readability of written patient education
materials designed by nurses. This study used a sample of 20 written patient education materials
designed by nursing students during the master and doctorate programs. Readability of this
written patient education materials was examined with Flesch Reading Ease Score and SMOG
Readability formulae. The results showed that SMOG Score 12.85±1.09, Flesch Score 49.74±
18.64. This was similar to the results of other studies and meant that patients may have difficulty
comprehending the information.

Keywords: Readability, written patient education materials, nursing.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.