KADININ DEĞİŞTİRİLEBİLİR YAZGISI “ŞİDDET”

Aslı Köse, Ayşe Beşer
2.709 1.961

Öz


ÖZET
Dünya’da ve ülkemizde kadına
yönelik uygulanan şiddet önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Kadına yönelik aile içi
şiddetle ilgili çalışmalar tüm toplumlarda ve
Türkiye’de sorunun ciddiyetini ortaya
koymaktadır. Şiddet, sınıfa, kültüre, gelire
göre bazı değişiklikler göstermekle birlikte,
kadınların toplum içindeki yasal, sosyal,
politik ve ekonomik eşitliği sağlamasını
engellemektedir. Toplumda yaygın olmasına
karşın bir buzdağına benzetilen şiddetin
önlenmesi, erken dönemde tanılanması ve
gereken girişimlerin başlatılabilmesinde
hemşirenin üstleneceği rol önemlidir.

Anahtar kelimeler: Şiddet, şiddetin
önlenmesi, hemşirelik

 

ABSTRACT
Women's Fate Violence
Violence towards women is an
important public health problem both in
Turkey and in the world. In fact, there have
been many studies on violence towards
women in family show how serious the
problem is in all communities including
Turkey. The severity of the problem various
with social strata, culture and income.
However, there is one thing in common
about violence towards women. It prevents
women from having legal,social, political
and economic equality. Violence towards
women is underestimated although it is
common. Therefore, nurses can play an
important role in prevention of violence and
diagnosis and rehabilitation of violence
victims.

Keywords: Violence, violence prevention,
nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.