AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ: SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ÖZELLEŞTİRMENİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Özlem Özkan, Aslıhan Çatıker
6.461 1.966

Öz


ÖZET
Çalışmanın amacı, birinci basamak
sağlık hizmetlerinde aile hekimliği sistemi
içinde yer alan aile sağlığı hemşireliğine
geçmiş ya da geçmeye çalışan ülkelerdeki
durumu incelemek; toplum ve hemşirelik
açısından olası tehlikelerine işaret etmektir.
Bunun için, aile hekimliği sistemi ve aile
sağlığı hemşireliğini uygulayan ABD,
Kanada, Almanya ve Küba yanında, aile
sağlığı hemşireliği ile ilgili Dünya Sağlık
Örgütü’nün pilot uygulama kapsamında
yürüttüğü 18 ülkedeki mevcut durum
incelenmiştir. Aile hekimliği sistemi Küba
dışında özelleştirmeci sağlık
uygulamalarının bir ürünüdür ve çağdaş
sağlık hizmetleri ilkelerinden tümüyle
uzaktır. Bu sistem içerisindeki aile sağlığı
hemşireleri ise, muayenehane hemşireleri
olup, tedavi ağırlıklı, sözleşmeler ile
istihdam olan, rutin ve teknik beceri
gerektiren hemşirelik işlevlerini
yürütmektedir. İşlevler; edilgen, bağımlı ve
hekime yardımcılık ile sınırlıdır. Topluma
ulaşmak yerine, özel sigortası bulunan ve
kendisine başvuran ya da kayıtlı olan
hastalara paralı hemşirelik hizmeti
sunmaktadır. Bu sonuçlar, ülkemizde de aile
hekimliği sistemine geçildiği takdirde,
toplumun büyük bir bölümünün nitelikli
sağlık ve hemşirelik hizmetinden yoksun
kalacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile sağlığı hemşiresi,
aile hekimliği, birinci basamak sağlık
hizmeti, özelleştirme.

 

ABSTRACT
Family Health Nursing: Appearance
in Nursing Occupation of Health
Care Privatization
The aim of the study is to determine
the situation in the countries which either
has implemented or trying to implement the
family health nursing practices to be
involved in family doctor system in the
primary health care services. Moreover, its
aim is to point out the possible dangerous
with respect to community and nursing. For
this reason, it has been investigated the
situation in the eighteen countries where
family health nursing has been implemented
as a pilot practice by WHO addition to the
countries such as USA, Canada, Germany
and Cuba implementing the family doctor
system and family health nursing. Family
doctor system is a product of privatization
health practice except in Cuba and
completely far from contemporary health
services principles. The family health nurses
are nurses who are working at doctor’s
office, involving in medical treatment,
employing with contract and have
implemented routine and nursing functions
requiring technical skills. The functions are
passive, dependent and limited with
assistance to doctor. Instead of reaching to
community, they has given free of charge to
patients who have private insurance and
applied to nurse or who are registered.
These results have pointed out that the
majority of community will deprive of quality
health services and nursing care in the event
that family doctor system is practiced in our
country too.

Keywords: Family health nurse, family
doctor, primary health care services,
privatization


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.