AĞRILI İŞLEMLER SIRASINDA EBEVEYNLERİN BULUNMASI KONUSUNDA ÇOCUKLARIN, EBEVEYNLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ

Fatma Güdücü Tüfekci, Behice Erci
2.546 618

Öz


ÖZET
Bu araştırma, ağrılı işlemler
sırasında ebeveynlerin bulunması konusunda
çocukların, ebeveynlerin ve sağlık
çalışanlarının görüşlerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini çocuklar
(141), ebeveynleri (141) ve rutin olarak hasta
takibi yapan tüm hekim (22) ve hemşireler
(23) olmak üzere toplam 327 kişi
oluşturmuştur. Evrenin tümü örneklem grubu
olarak alındığı için herhangi bir örnekleme
yöntemine başvurulmamıştır.
Araştırmanın verileri, Atatürk
Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinin
Büyük Çocuk, Çocuk intaniye ve Çocuk
Cerrahisi Kliniklerinde 1 Haziran-30 Aralık
2004 tarihleri arasında toplanmıştır.
Verilerin elde edilmesinde; çocukların,
ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının görüşlerini
içeren formlar kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar kikare
testi uygulanmıştır.
Araştırma kapsamına alınan
çocukların tamamının ağrılı işlem sırasında
ebeveynlerinin yanlarında bulunmasını
istedikleri, ebeveynlerin çoğunluğunun
çocuklarının yanında bulunmak istedikleri,
sağlık çalışanlarının çoğunluğunun ebeveynin
bulunmasına sürekli ve bazen izin verdiği
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimele: ağrılı işlem, bulunma,
çocuk, ebeveyn, sağlık çalışanı, görüş
ABSTRACT
The Opinion of Children, Parents
and Health Staff About Parental Presence
During Painful Procedures
The study was carried out
descriptively with the aim of detemining the
opinion of children, parents and health staff
about parental presence during painful
procedures.
The study’s sampling group
consisted of (141) children, (141) their
parents, (22) physician and (23) nurse, totally
327 person. As the whole study population
was taken as sampling group, no sampling
method was used.
The data were collected from
pediatry clinics of Atatürk University,
Yakutiye Research Hospital By Child, Child
İnfection Disease and Pediatric Surgery
Clinic between the dates June-December
2004. In the obtain of the data, forms
including the opinion of children, their
parents and health staff used. In evaluation
of data, percentage distributions, chi-square
were applied.
It was found out that all of children
included in the study desired their parents’
presence, and most of parents wanted to
present together with their children, and most
of health staff allowed continuously and
sometimes parental presence during painful
procedures.
Keywords: painful procedure, presence,
child, parent, health staff, opinion

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.